menu | úvod | kontakt

Docent akademický architekt Bohumil Chalupníček

Studia 1970 -1976 – výběr z prací | Plavecký stadion v Kolíně nad Labem | Kongresové centrum ČSSR | Setkání absolventů atelieru

Kongresové centrum ČSSR
Studia

V polovině sedmdesátých let vypsal tehdejší Útvar hlavního architekta hlavního města Prahy s tehdejšími městskými a politickými orgány architektonickou soutěž na "palác kultury " pro kterou Doc. Miroslav Chalupníček společně s BCH zajišťovali součást soutěžních podkladů – panoramatické fotogrammetrické perspektivy pro posouzení zákresů navrhovaného řešení. Soutěž byla uzavřena a BCH si tento úkol se souhlasem profesora Kuny vybral jako téma diplomního úkolu. K základnímu programu přidal řešení hotelového provozu a ke spolupráci vyzval řadu spolužáků a spolužaček z atelierů řady dalších oborů, kteří do již definovaných prostorů vytvářeli výtvarné artefakty malby, plastiky, textilu, keramiky, skla i oděvního výtvarnictví.

Plavecký stadion v Kolíně nad Labem Kongresové centrum ČSSR Kongresové centrum ČSSR Kongresové centrum ČSSR Kongresové centrum ČSSR

Studia 1970 -1976 – výběr z prací | Plavecký stadion v Kolíně nad Labem | Kongresové centrum ČSSR | Setkání absolventů atelieru

Bohumil Chalupníček | Rozcestník/ Menu | Kontakt / Contact | Mapa stránek / Site Map | Designed by M.Soukupová

Artglyptika.cz - Eva Víšková Mrákotová | Kurzy dřevořezby - Běla Jeřábková | Jan Hísek | Vít Soukup