menu | úvod | kontakt

Docent akademický architekt Bohumil Chalupníček

VŠUP | Výuka na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze | Přijímací řízení VŠUP | Akademické obřady VŠUP | Koordinační stavební činnost VŠUP

VŠUP
Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze

Studia 1970, po absolutoriu SVVŠ v Praze Na Zatlance – tehdejší název gymnazia, humanitního zaměření s výukou ruského, německého a latinského jazyka Absolutorium VŠUP 1976, vedoucí Kabinetu kresebné, plánové a fotografické dokumentace, vojenská služba, po návratu vedoucí téhož útvaru VŠUP a dokončení rozpracovaných zakázek výkresových dokumentací Během vojenské služby konkurz na pedagogické místo, vítězství v konkurzu, výstavba konceptu výuky, pedagogická činnost, organizace poznávacích cest pro studenty, kolegy pedagogy a další zaměstnance VŠUP v rámci tehdejších odborových aktivit, kurátorství a instalace expozic VŠUP v republice i v zahraničí, 1989 docentura, prorektor pro věci studijní, 1991 kancléř, zástupce instituce při obsáhlých stavebních úpravách historické budovy VŠUP, v roce 1994 rekonkurz na vlastní pedagogické místo, vítězství v konkurzu a uzavření smluvního vztahu. 1995 vedoucí katedry architektury do roku 2002, senátor, 2006 koordinátor pro rozvoj a výstavbu, od roku 1990 pověřen organizací přijímacího řízení a akademických obřadů promocí, imatrikulací zahajování řady výstav a udílení čestných doktorátů, 2009 za podpory úřadu kvestury VŠUP vybudování hmotné základny pro odpovídající podmínky výuky aplikované geodezie pro studenty atelierů architektury i fakultativní studium studentů ostatních atelierů, od roku 2011 vedoucí katedry.

bch

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze Výuka na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze Přijímací řízení VŠUP Akademické obřady VŠUP Koordinační stavební činnost VŠUP


VŠUP | Výuka na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze | Přijímací řízení VŠUP | Akademické obřady VŠUP | Koordinační stavební činnost VŠUP

Bohumil Chalupníček | Rozcestník/ Menu | Kontakt / Contact | Mapa stránek / Site Map | Designed by M.Soukupová

Artglyptika.cz - Eva Víšková Mrákotová | Kurzy dřevořezby - Běla Jeřábková | Jan Hísek | Vít Soukup