menu | úvod | kontakt

Docent akademický architekt Bohumil Chalupníček

VŠUP | Výuka na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze | Výuka v plenéru | Přijímací řízení VŠUP | Akademické obřady VŠUP | Koordinační stavební činnost VŠUP

Akademické obřady VŠUP
Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze

Jimi jsou především promoce absolventů, imatrikulace prvních ročníků a nově pak udílení čestných doktorátů. Vyjma imatrikulací, které se řeší v budově VŠUP komorním způsobem, probíhají ostatní obřady v pronajatých prostorách mimo školu. Promoce po dlouhá desetiletí Stejně jako první udílení čestného doktorátu VŠUP profesoru Libenskému probíhaly v prostorách pražského Rudolfina. Probíhaly rutinně, s předem daným scénářem, v pozlaceném, vrcholném architektonickém prostředí, vzbuzujícím respekt a úctu jak od většiny absolventů, tak od jejich hostů na obřadu.

bch

Nové vedení školy od roku 2007 tuto tradici rasantním způsobem změnilo a jako nový prostor vybralo Pražskou křižovatku – objekt Nadace Dagmar a Václava Havlových – původní kostel sv. Anny na Starém Městě pražském. Rozhodnutí bylo vnímáno jako hluboce kontraverzní, především z hlediska kapacity prostoru a porušení vžité tradice. BCH přijal úkol organizace i vedení obřadu i za těchto podmínek. Veškeré nové okolnosti, vnímané původně jako katastrofa, se obrátily v nové, netušené a především v nekomformní postupy. Zlato Rudolfina bylo nahrazeno ryzostí soudobého přístupu k renovaci stavby, s pouhými fragmenty fresek a torzy architektonických prvků. Tento prostor naopak nechal vyniknout výtvarným počinům soudobým, do něj osazeným, symbolice bývalých stavebních konstrukcí a soudobým scénografickým prvkům v podobě programovatelného osvětlení, plazmových velkoplošných obrazovek, předávajících dění na podiu i vzdáleným řadám publika, ozvučení a v neposlední řadě i programové využití dvou úrovní prostoru pro pohyb hlavních aktérů – absolventů – během obřadu. S touto změnou, která je přes veškeré problémy charakteru školy mnohem bližší, než bývalá oficialita Rudolfina, přinesla i zásadní změny do nově vytvořeného scénáře obřadů. BCH oslovil hudební komponistku Sylvu Stejskalovou, která vytvořila pro dané obřady exkluzivní hudební doprovod a zajistila další interprety na žestě, živého vokálu, vlastní hudební produkci a to v součinnosti s reprodukovanou hudbou v kontinuálním scénickém toku společně s mluveným slovem českým a nově i latinským. Tento gessamtkunstwerk – jak byla promoce VŠUP nazvána, je doplněn i světelným programem a choreografií všech účastníků v prostoru, která končí společným shromážděním absolventů, pedagogů i vedoucích akademických funkcionářů. Promoce VŠUP se dočkala i příznivé kritiky v ČR 3 i dalších ohlasů. Stejně je tomu tak i při obřadech udílení čestných doktorátů.

Celý dokument "Promoce 2008" možno stáhnout ve formátu avi ZDE. Producent a distributor oddělení PR VŠUP v Praze.

(mediainfo: Video: Format: AVI - MPEG-4 Visual, File size: 508 MiB, Duration: 1h 4mn, Width: 720 pixels, Height: 576 pixels, Display aspect ratio: 4:3, Frame rate: 25.000 fps; Audio: Format: MPEG Audio, Codec ID/Hint: MP3)

Akademické obřady VŠUP Akademické obřady VŠUP Akademické obřady VŠUP Akademické obřady VŠUP Akademické obřady VŠUP Akademické obřady VŠUP Akademické obřady VŠUP Akademické obřady VŠUP Akademické obřady VŠUP Akademické obřady VŠUP Akademické obřady VŠUP Akademické obřady VŠUP Akademické obřady VŠUP Akademické obřady VŠUP Akademické obřady VŠUP Akademické obřady VŠUP Akademické obřady VŠUP Akademické obřady VŠUP

Životopis Sylvy Stejskalové, pseudonymem Sylvy Smejkalové, autorky a interpretky hudby komponované exkluzivně pro akademické obřady VŠUP

Sylva Smejkalová

Český rozhlas stanice Vltava - "Mozaika" - reakce Wandy Dobrovské na Pormoce VŠUP 2008

zobrazit / skrýt životopis Sylva Smejkalová

VŠUP | Výuka na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze | Přijímací řízení VŠUP | Akademické obřady VŠUP | Koordinační stavební činnost VŠUP

Bohumil Chalupníček | Rozcestník/ Menu | Kontakt / Contact | Mapa stránek / Site Map | Designed by M.Soukupová

Artglyptika.cz - Eva Víšková Mrákotová | Kurzy dřevořezby - Běla Jeřábková | Jan Hísek | Vít Soukup