menu | úvod | kontakt

Docent akademický architekt Bohumil Chalupníček

Předprojektová příprava | Praha Želivského | Proluka Myslbek v Praze na Příkopech | Český Krumlov – pátý meandr | Praha Staroměstské náměstí | Palackého univerzita v Olomouci | Panoramatické fotogrammetrické perspektivy jako obrazový materiál

Předprojektová příprava
panoramatické fotogrammetrické perspektivy

Zpracování podkladů pro vizuální posouzení navrhovaných staveb a jejich souborů do daného prostředí přešlo automaticky z otce doc. Miroslava Chalupníčka na syna Bohumila. Princip širokého fotografického zobrazení pro zákres navrhovaných architektur byl do doby běžného rozšíření počítačových vizualizací velmi žádaným artiklem. Fotografie byly koncipovány jako skladebné, po úhlu 25 grádů z pevného, geodeticky stabilizovaného stanoviska a výšky. Počet dílů panoramatu byl neomezený až do naplnění plného kruhu zobrazení. Fotografie byly s vykresleným horizontem a hlavním perspektivním bodem každého dílu skladby. Doplňující plánový operát byl grafem pro jednoduchou a správnou konstrukci perspektivy navrhované architektury do fotografie.

Ještě i v devadesátých letech byly tyto materiály zpracovávány především jako soutěžní podklady nebo i soliterně pro stavby nejvyššího významu. Někdy jejich vývoj i výrazně ovlivnily.


Výběr z realizovaných podkladů, zpracovaných samostatně od roku 1976


Nejbližšími spolupracovníky byli arch. S. Langr, Ing. Kamenický, Ing. Stodola, ak.arch. Andrle, Mgr.A. Bradáč, ak. arch.A. Langr, ak.arch. Michálek, stavitel Kohout, R. Šimek a řada dalších

Ukázky zpracovaných elaborátů: Praha Želivského Proluka Myslbek v Praze na Příkopech Český Krumlov – pátý meandr Praha Staroměstské náměstí Palackého univerzita v Olomouci Panoramatické fotogrammetrické perspektivy jako obrazový materiál

Předprojektová příprava | Praha Želivského | Proluka Myslbek v Praze na Příkopech | Český Krumlov – pátý meandr | Praha Staroměstské náměstí | Palackého univerzita v Olomouci | Panoramatické fotogrammetrické perspektivy jako obrazový materiál

Bohumil Chalupníček | Rozcestník/ Menu | Kontakt / Contact | Mapa stránek / Site Map | Designed by M.Soukupová

Artglyptika.cz - Eva Víšková Mrákotová | Kurzy dřevořezby - Běla Jeřábková | Jan Hísek | Vít Soukup