menu | úvod | kontakt

Docent akademický architekt Bohumil Chalupníček

Předprojektová příprava | Praha Želivského Proluka Myslbek v Praze na Příkopech | Český Krumlov – pátý meandr | Praha Staroměstské náměstí | Palackého univerzita v Olomouci | Panoramatické fotogrammetrické perspektivy jako obrazový materiál

Český Krumlov – pátý meandr
Předprojektová příprava - panoramatické fotogrammetrické perspektivy

Krumlov, který snad i svůj název odvozuje od meandru Vltavy, protékající městem " v křivém toku " je neopakovatelným urbanistickým celkem, neuvěřitelně dochovaným. Zbylé plochy v těsných pohledových návaznostech na historické centrum byly předmětem zájmu města o využití těchto jeho pozemků. Tak tomu bylo i s prostorem tak zvaného pátého meandru, kde zastupitelstvo chtělo velmi zajímavě experimentovat se stavebním souborem dvou separovaných funkcí – domova pro seniory a mateřskou školkou ve vzájemném vizuálním kontaktu obou provozů. Požadovaný program byl však natolik rozsáhlý, že ukázal jeho neúnosnost právě v těchto fotografických vedutách. Z programu díky tomuto elaborátu sešlo, byl realizován pouze domov pro seniory, na zcela jiném místě, jiným projektantem a ve skromnějších kapacitách – jeho řešení bylo i vysoce a oficiálně oceněno.

Český Krumlov – pátý meandr Český Krumlov – pátý meandr Český Krumlov – pátý meandr Český Krumlov – pátý meandr

Předprojektová příprava | Praha Želivského Proluka Myslbek v Praze na Příkopech | Český Krumlov – pátý meandr | Praha Staroměstské náměstí | Palackého univerzita v Olomouci | Panoramatické fotogrammetrické perspektivy jako obrazový materiál

Bohumil Chalupníček | Rozcestník/ Menu | Kontakt / Contact | Mapa stránek / Site Map | Designed by M.Soukupová

Artglyptika.cz - Eva Víšková Mrákotová | Kurzy dřevořezby - Běla Jeřábková | Jan Hísek | Vít Soukup