menu | úvod | kontakt

Docent akademický architekt Bohumil Chalupníček

Předprojektová příprava | Praha Želivského | Proluka Myslbek v Praze na Příkopech | Český Krumlov – pátý meandr | Praha Staroměstské náměstí | Palackého univerzita v Olomouci | Panoramatické fotogrammetrické perspektivy jako obrazový materiál

Praha Želivského
Předprojektová příprava - panoramatické fotogrammetrické perspektivy

Exponované místo nad stanicí metra Želivského bylo předmětem mnoha architektonických řešení, nakonec skončilo v dnešní podobě. Zde je presentován návrh diplomanta atelieru architektury VŠUP pod vedením profesora Kuny. Jedná se o administrativní budovu a její zákres je proveden do panoramatické perspektivy ve velmi širokých vztazích – obrazový úhel celého panoramatu je 270 stupňů, tedy 300 grádů – měrných úhlových jednotek geodetických, tedy tři čtvrtě plného kruhu. Zákres byl řešen cestou fotografie modelu velmi podrobného měřítka. Model byl vyfotografován ze stejné perspektivní orientace, jako vytvořený panoramatický snímek a konstruovaným způsobem byl instalován do fotografie. Autorem projektu byl dnes ak.arch. Cajthaml. BCH tyto elaboráty pro svůj bývalý domovský atelier zpracovával ve velkém počtu i mimo Prahu, například proluka v Denisově třídě v Olomouci a řadu dalších. Způsob zákresu navrhované architektury cestou fotografie modelu bylo ze strany BCH používáno jak u architektur, tak především u plastik. Z architektonických řešení prvořadého významu to byla dostavba areálu Národního divadla v Praze, kde byl architektem Slívou z ČVUT vytvořen podrobný rozměrný model budoucího stavu, který byl snímán též panoramaticky v návaznosti na fotografie tehdejšího staveniště – lépe řečeno jámy s tehdy zcela odhalenou budovou divadla. Pro vytvoření snímků z budoucích postů a především úrovní musela být navrhovaná stavba přibližně vytýčena a nad jámou musely být vytvořeny dřevěné konstrukce plošin tak, aby snímek se zákresem působil z přirozeného horizontu plochy budoucí realizace.

 Praha Želivského  Praha Želivského

Předprojektová příprava | Praha Želivského | Proluka Myslbek v Praze na Příkopech | Český Krumlov – pátý meandr | Praha Staroměstské náměstí | Palackého univerzita v Olomouci | Panoramatické fotogrammetrické perspektivy jako obrazový materiál

Bohumil Chalupníček | Rozcestník/ Menu | Kontakt / Contact | Mapa stránek / Site Map | Designed by M.Soukupová

Artglyptika.cz - Eva Víšková Mrákotová | Kurzy dřevořezby - Běla Jeřábková | Jan Hísek | Vít Soukup