menu | úvod | kontakt

Docent akademický architekt Bohumil Chalupníček

Předprojektová příprava | Praha Želivského | Proluka Myslbek v Praze na Příkopech | Český Krumlov – pátý meandr | Praha Staroměstské náměstí | Palackého univerzita v Olomouci | Panoramatické fotogrammetrické perspektivy jako obrazový materiál

Proluka Myslbek v Praze na Příkopech
Předprojektová příprava - panoramatické fotogrammetrické perspektivy

Jeden z pražských stěžejních architektonických problémů začal být konkrétně řešen až v osmdesátých a devadesátých letech minulého století, kdy jeho parcela ztratila strategickou polohu provozního stavebního terminálu výstavby metra .Byla vypsána užší architektonická soutěž na řešení proluky v centru Prahy, která nesla své jméno po strženém dřevěném pavilonu pro temporální výstavu soch J.V.Myslbeka. BCH byl požádán jako předem již mnohokrát o zpracování soutěžních podkladů této specifikace. Ve třech hlavních pohledech v širokém panoramatickém zobrazení měly obstát tři soutěžní projekty. Vítězem se stal tandem Kerel – Holzel. Jejich projekt byl před realizací mnohokrát prostřednictvím zmíněného elaborátu veřejně publikován. Konečná forma realizace oproti soutěžnímu návrhu architektů doznala řady změn, vynucených investorem. Tento elaborát je proto cenným dokladem původního konceptu.

Proluka Myslbek v Praze na Příkopech Proluka Myslbek v Praze na Příkopech Proluka Myslbek v Praze na Příkopech Proluka Myslbek v Praze na Příkopech

Předprojektová příprava | Praha Želivského | Proluka Myslbek v Praze na Příkopech | Český Krumlov – pátý meandr | Praha Staroměstské náměstí | Palackého univerzita v Olomouci | Panoramatické fotogrammetrické perspektivy jako obrazový materiál

Bohumil Chalupníček | Rozcestník/ Menu | Kontakt / Contact | Mapa stránek / Site Map | Designed by M.Soukupová

Artglyptika.cz - Eva Víšková Mrákotová | Kurzy dřevořezby - Běla Jeřábková | Jan Hísek | Vít Soukup