menu | úvod | kontakt

Docent akademický architekt Bohumil Chalupníček

Projekty – výběr do aktuálního data | Úřad práce Praha východ | Fontána duha | Pamětní deska Brandýs nad Labem | Pamětní deska Telč | CHKZ - výstavní síň Warszawa | CHKZ - výstavní síň Moskva | Lasselsberger - výstavní síň Praha | Funerální architektura Karlík | Redakce Xantypa | Školské sestry řádu sv. Františta z Assisi | Boutique GALA Říčany | Plzeň Hálkova | Strašnice | Sklárna Světlá nad Sázavou | Petrotrans | Ingolstadt | Ministerstvo zahraničí ČR | Rodinné domy a bydlení | Deýlova konzervatoř pro zrakově postiženou mládež | Hotel Trend | Úřad práce - Kutná Hora | Nestátní stomatologické zařízení JaB medik v Praze | Hradišťko pod Medníkem | Prodejní komplex Moskva Reutovo | Církevní škola Noutonice | ZŠ Podolí | Mamina - obchod kojeckým zbožím | Provozovna recyklace papíru | Holandské květiny - Palladium | Mediterra - Malvazinky | Diplomatický sbor | Lasselsberger - Borovany | Ristorante Trincea - Úvaly

Plzeň Hálkova
Projekty – výběr do aktuálního data

V Hálkově ulici v Plzni nad vídeňskou železniční tratí s unikátně řešeným nádražím uprostřed kolejiště, přístupného pro cestující z nadúrovňově vedené komunikace, se říká výstavní skříň Plzně. Fasáda původního domu v secesním tvarosloví se nedochovala. V jejím duchu se současnými prvky byla vytvořena idea fasády nové, která byla ve svém základním konceptu s jen malým rozsahem negativních změn realizována a jejíž dokončení s aplikací řady dalších prvků je předmětem dalších postupů včetně jednání s jednotlivými dodavateli. Barevné řešení včetně alternativních povrchových materiálů, jejichž návrh zpracoval ak.mal. Halata a plastika investorem propagované sovy, v návrhu zpracovaná M.A. Junkovou, čekají na své přislíbené dokončení.

Plzeň Hálkova

V návaznosti na první dům, jehož studie byla vytvořena před více jak deseti lety, pokračovala v roce 2013 práce na sousedním domě – jeho uličním průčelí a repassi společných prostor. S ohledem na požadované zateplení obou průčelí této stavby v proluce bylo třeba původní, již zcela devastovanou uliční frontu nahradit volnou reminiscencí původního stavu.


Plzeň Hálkova

Myšlenku pouhého zateplení s ohledem na takto působící výsledek graduovaný investor nepřipustil a zabýval se možnou náhradou původního, ortodoxně nevratného řešení.


Plzeň Hálkova

Po odstranění lešení byla ještě i nedokončená reminiscentní fasáda – dle ohlasů – příjemným překvapením.


Plzeň Hálkova

Vytvoření nové fasády předcházela několik kroků předprojektové a projektové přípravy. Předně zaměření stavu po zateplení bez původních architektonických prvků, fotodokumentace původního stavu a pak můj koncept obnovy, rozpracovaný dále do definic míry plasticity i barevného řešení.


Plzeň Hálkova Plzeň Hálkova

Barevná fasáda Barevná barvy Fasáda bez údajů Fasáda plasticita
Současně s řešením fasády jsem byl požádán o vytvoření konceptu dispozičních úprav v jednotlivých podlažích, především pro potřeby nájemních bytů a doprovodně i kancelářských prostor.Dům se po své rekonstrukci stává nedílnou součástí „výkladní skříně Plzně“, kde musí svým decentnějším konceptem barevnosti obstát před výdobytky chemie ve fasádních barvách.


Plzeň Hálkova Plzeň Hálkova Plzeň Hálkova Plzeň Hálkova Plzeň Hálkova

Některé z architektonických prvků byly provedeny klasickými fasádnickými postupy, některé byly vyrobeny z alternativních materiálů mimo staveniště a jako hotové byly osazeny na nově řešené průčelí.


Plzeň Hálkova Plzeň Hálkova Plzeň Hálkova Plzeň Hálkova

OBNOVENO LÉTA PÁNĚ - 2013 - V PLZNI MĚSTĚ


Plzeň Hálkova Plzeň Hálkova Plzeň Hálkova

Křídla dveřního portálu, zdaleka nikoliv původní, byla repasována a barevně přizpůsobena řešení celé fasády . Architektonicky nejdekorativnějším prostorem domu je vstupní vestibul s krásnými sádrovými medailony haut reliefů portrétů s tématikou lidových krojů plzeňska. Pod nánosy zabílení se našly zbytky původní barevnosti, kterou však již nelze plně identifikovat a tak výmalba bude přizpůsobena celkovému barevnému konceptu domu s důrazem na očištění repassi původní barevnosti reliefů. Dvoukřídlé dveře tepelné zábrany byly repassovány a přizpůsobeny celkovému barevnému konceptu. Původní záměr ponechat tyto dveře v jejich původní funkci a bezpečnost zajistit novou mříží se bohužel neuskutečnil a mříž nebyla realizována a původní dveře byly doplněny bezpečnostními prvky


Plzeň Hálkova Plzeň Hálkova Plzeň Hálkova Plzeň Hálkova Plzeň Hálkova

Nerealizovaný projekt mříže v plánu za původními „lítačkami“


Mříže


Architektonicky hodnotný prostor schodiště doznal změn, kterými jsem se jej snažil vrátit k jeho původním hodnotám a musel se vyrovnat se změnami, nad kterými se bude ještě pro definitivní řešení diskutovat. Barevnost byla odvozena z fasády, černý nátěr zábradlí, provedený v dobové kovářské práci byl nahrazen prvky celkového konceptu, stejně tak všechny vstupní portálové prvky do vnitřních prostor i do výtahu. Bohužel proponovaná zavěšená svítidla na podestách byla prozatím nahrazena provizorními stropnicemi, které nereflektují konkávní tvar vpadlých zrcadel a působí tak v celkovém konceptu nepatřičně. Majoritně byly ošetřeny žulové stupně, sokl byl proveden v majoritu a základní barevnost fasády se propsala do stěn a stropů včetně stříbrné fasádní barvy, užité pro čísla podlaží. S navrhovanými změnami dispozice se proměnila i situace na podestách, vstup výtahové šachty obohatil mezipodestu mezi podlažími. .


Plzeň Hálkova Plzeň Hálkova Plzeň Hálkova Plzeň Hálkova Plzeň Hálkova Plzeň Hálkova Plzeň Hálkova Plzeň Hálkova Plzeň Hálkova Plzeň Hálkova Plzeň Hálkova Plzeň Hálkova

V druhé polovině roku 2014 byly dokončeny i poslední úpravy soklu domu - materiálově shodně v návaznosti na uliční vstupní portál.


Plzeň Hálkova Plzeň Hálkova

S dokončením parteru byla zároveň instalována suprafenestra ve štítě domu, zhodnocená o variace na heraldické plzeňské motivy. Optické předpoklady i zkoušky na papírové maketě potvrdily její rozlišitelnost i v dálkových pohledech v kontextu s unikátním ostrovním nádražím i frontou ostatních ambiciozních městských domů Hálkovy ulice.


Plzeň Hálkova Plzeň Hálkova Plzeň Hálkova Plzeň Hálkova Plzeň Hálkova Plzeň Hálkova Plzeň Hálkova Plzeň Hálkova Plzeň Hálkova

Po realizaci nového reminiscenčního průčelí a společných vnitřních prostor domu došlo i na částečnou proměnu schodiště domu sousedního, kde však už bylo nutno respektovat větší investice při minulých zásazích. V souvislosti s tím byly dílčím způsobem upraveny i některé kancelářské provozy.

Plzeň Hálkova Plzeň Hálkova Plzeň Hálkova Plzeň Hálkova Plzeň Hálkova Plzeň Hálkova Plzeň Hálkova Plzeň Hálkova Plzeň Hálkova Plzeň Hálkova

Parter sousedního domu začíná ožívat obchodními aktivitami, dotýkajícími se prostorově i řešeného domu. Zároveň je připraven návrh barevnosti sousedního domu vpravo, který by měl vytvořit návaznou kompozici s domem řešeným.
Plzeň Hálkova Plzeň Hálkova Plzeň Hálkova Plzeň Hálkova

DOBROSLAV HALATA se narodil v roce 1943 v Metylovicích.

zobrazit/skrýt životopis Dobroslav Halata

Projekty – výběr do aktuálního data | Úřad práce Praha východ | Fontána duha | Pamětní deska Brandýs nad Labem | Pamětní deska Telč | CHKZ - výstavní síň Warszawa | CHKZ - výstavní síň Moskva | Lasselsberger - výstavní síň Praha | Funerální architektura Karlík | Redakce Xantypa | Školské sestry řádu sv. Františta z Assisi | Boutique GALA Říčany | Plzeň Hálkova | Strašnice | Sklárna Světlá nad Sázavou | Petrotrans | Ingolstadt | Ministerstvo zahraničí ČR | Rodinné domy a bydlení | Deýlova konzervatoř pro zrakově postiženou mládež | Hotel Trend | Úřad práce - Kutná Hora | Nestátní stomatologické zařízení JaB medik v Praze | Hradišťko pod Medníkem | Prodejní komplex Moskva Reutovo | Církevní škola Noutonice | ZŠ Podolí | Mamina - obchod kojeckým zbožím | Provozovna recyklace papíru | Holandské květiny - Palladium | Mediterra - Malvazinky | Diplomatický sbor | Lasselsberger - Borovany | Ristorante Trincea - Úvaly

Bohumil Chalupníček | Rozcestník/ Menu | Kontakt / Contact | Mapa stránek / Site Map | Designed by M.Soukupová

Artglyptika.cz - Eva Víšková Mrákotová | Kurzy dřevořezby - Běla Jeřábková | Jan Hísek | Vít Soukup