menu | úvod | kontakt

Docent akademický architekt Bohumil Chalupníček

Dokumentační a badatelská práce - výběr ze zpracovaných elaborátů | Český Šternberk | Valeč u Podbořan | Žatec | Šumná | Soběsuky | Židovská radnice | Chudenice | Zahraniční aktivity

Chudenice – původní hospodářské stavení
Dokumentační a badatelská práce - výběr ze zpracovaných elaborátů

Stavební monoblok hospodářské usedlosti s prostory určenými pro obývání měl pro vytvoření výkresové dokumentace jednoduchý půdorys svého objemu. Složitá vnitřní dispozice si však při pracích v terénu vyžádala geodetické postupy s náročnou kresbou polních náčrtů, zobrazujících nepravidelnosti půdorysné i četné klenebné konstrukce

Chudenice – původní hospodářské stavení Chudenice – původní hospodářské stavení

Dokumentační a badatelská práce - výběr ze zpracovaných elaborátů | Český Šternberk | Valeč u Podbořan | Žatec | Šumná | Soběsuky | Židovská radnice | Chudenice | Zahraniční aktivity

Bohumil Chalupníček | Rozcestník/ Menu | Kontakt / Contact | Mapa stránek / Site Map | Designed by M.Soukupová

Artglyptika.cz - Eva Víšková Mrákotová | Kurzy dřevořezby - Běla Jeřábková | Jan Hísek | Vít Soukup