menu | úvod | kontakt

Docent akademický architekt Bohumil Chalupníček

Dokumentační a badatelská práce - výběr ze zpracovaných elaborátů | Český Šternberk | Valeč u Podbořan | Žatec | Šumná | Soběsuky | Židovská radnice | Chudenice | Zahraniční aktivity

Valeč u Podbořan – zámek a park
Dokumentační a badatelská práce - výběr ze zpracovaných elaborátů

Stejně jako řada dalších objektů byla původně pouze pilotní dokumentace typického podlaží zpracovávána Kabinetem dokumentace VŠUP pro tehdy připravovaný sborník Umělecké památky Čech, vydávaný Českou akademií věd. Práce však přerostla v objednávku kompletní dokumentace objektu i rozlehlého zámeckého parku s řadou výrazných architektur a plastik Braunovy dílny. Práci vedl docent Miroslav Chalupníček, který však 6.4.1976 zemřel . Téhož dne zámek vyhořel do základů a rozpracovanost plánového elaborátu se stala cennou archiválií. Pod vedením BCH byl elaborát dokončen a na základě změřených údajů byly doplněny již neexistující partie hlavního objektu zámku. Dále pak byly doměřeny a kresebně dokumentovány zahradní architektury včetně amfiteátrů, vodních kaskád se skulpturami velryb, propylejí, obelisků, kašen, bazénů a rozmístění plastik v rozlehlém areálu Objednavatelem dokumentace byl tehdejší Krajský ústav státní památkové péče a ochrany přírody v Plzni.

Žatec Žatec

Dokumentační a badatelská práce - výběr ze zpracovaných elaborátů | Český Šternberk | Valeč u Podbořan | Žatec | Šumná | Soběsuky | Židovská radnice | Chudenice | Zahraniční aktivity

Bohumil Chalupníček | Rozcestník/ Menu | Kontakt / Contact | Mapa stránek / Site Map | Designed by M.Soukupová

Artglyptika.cz - Eva Víšková Mrákotová | Kurzy dřevořezby - Běla Jeřábková | Jan Hísek | Vít Soukup