menu | úvod | kontakt

Docent akademický architekt Bohumil Chalupníček

Dokumentační a badatelská práce - výběr ze zpracovaných elaborátů | Český Šternberk | Valeč u Podbořan | Žatec | Šumná | Soběsuky | Židovská radnice | Chudenice | Zahraniční aktivity

Šumná
Dokumentační a badatelská práce - výběr ze zpracovaných elaborátů

Bývalý poplužní dvůr u Klášterce nad Ohří byl v majetku Státních statků Chomutov, které se svojí objednávkou na dokumentaci areálu obrátily na VŠUP. Velkorysá dispozice včetně sloupové síně klenuté stáje se stala předmětem i následného stavebně historického průzkumu, který mimo barokních a pozdějších staveb objevil i středověké jádro zřejmě původně hrazené stavby. Dnes, po restituci, slouží dvůr svému původnímu účelu zemědělské výroby. Tento jedinečný areál patřil k nejzajímavějším zakázkám této oblasti činnosti a to jak v poloze dokumentační, tak i badatelské.

Šumná Šumná Šumná Šumná

Dokumentační a badatelská práce - výběr ze zpracovaných elaborátů | Český Šternberk | Valeč u Podbořan | Žatec | Šumná | Soběsuky | Židovská radnice | Chudenice | Zahraniční aktivity

Bohumil Chalupníček | Rozcestník/ Menu | Kontakt / Contact | Mapa stránek / Site Map | Designed by M.Soukupová

Artglyptika.cz - Eva Víšková Mrákotová | Kurzy dřevořezby - Běla Jeřábková | Jan Hísek | Vít Soukup