menu | úvod | kontakt

Docent akademický architekt Bohumil Chalupníček

Dokumentační a badatelská práce - výběr ze zpracovaných elaborátů | Český Šternberk | Valeč u Podbořan | Žatec | Šumná | Soběsuky | Židovská radnice | Chudenice | Zahraniční aktivity

Hrad Český Šternberk
Dokumentační a badatelská práce - výběr ze zpracovaných elaborátů

Výkresová dokumentace hradu Český Šternberk patří k významným počinům detailního zobrazení složitého stavebního komplexu v měřítcích pracovní náplně Kabinetu dokumentace VŠUP. Lze ji však řadit k významným počinům dané tvůrčí oblasti v rámci republiky. Vznikla ve zcela komorní pracovní skupině, stranou pomoci tehdejších státních firem a středisek. Vznikla pod vedením docenta Miroslava Chalupníčka a následně BCH. Vznikla v omezeném počtu několika stálých kmenových pracovníků a za účasti studentů řady atelierů VŠUP, nejen architektonických. Hrad, později zámek, vznikl zcelením řady soliterních objektů do jediného stavebního bloku, bez návaznosti výšek podlaží, s minimem pravoúhlých místností, s řadou nepřístupných prostor, s vrcholně složitou konstrukcí krovu. To vše na složité terénní konfiguraci ostrého hřebene nad řekou Sázavou, s řadou předsunutých fortifikací a stavebních soliterů. Rozsah a členitost tohoto komplexu s jeho bezprostředním okolím si vyžádala stovky plánových listů, jejichž tisky – realizované tenkrát technologií želatinotisku – dosahovaly tisícových počtů. Objednavatelem dokumentace byl tehdejší Středočeský krajský národní výbor

Hrad Český Šternberk Hrad Český Šternberk Hrad Český Šternberk

Dokumentační a badatelská práce - výběr ze zpracovaných elaborátů | Český Šternberk | Valeč u Podbořan | Žatec | Šumná | Soběsuky | Židovská radnice | Chudenice | Zahraniční aktivity

Bohumil Chalupníček | Rozcestník/ Menu | Kontakt / Contact | Mapa stránek / Site Map | Designed by M.Soukupová

Artglyptika.cz - Eva Víšková Mrákotová | Kurzy dřevořezby - Běla Jeřábková | Jan Hísek | Vít Soukup