menu | úvod | kontakt

Docent akademický architekt Bohumil Chalupníček

Dokumentační a badatelská práce - výběr ze zpracovaných elaborátů | Český Šternberk | Valeč u Podbořan | Žatec | Šumná | Soběsuky | Židovská radnice | Chudenice | Zahraniční aktivity

Zámek Soběsuky
Dokumentační a badatelská práce - výběr ze zpracovaných elaborátů

Pozdně barokní zámek pod hrází Nechranické vodní nádrže na Ohři byl mimo kostela jediným dochovaným objektem bývalé, tehdy již vysídlené vesnice o původně cca šesti stech obyvatelích. Zámecká dispozice patrně navazovala i na přilehlý osově situovaný park. Zcela jinou krajinnou úlohu mělo zřejmě tehdy i původní řečiště Ohře. Vybydlený a neudržovaný zámek sloužil jako ubytovna brigádníků – česáčů chmele. V době jejich nepřítomnosti, když byli na chmelnici, se vnitřní dispozice zcela zřítila. Majitel - Státní statky Chomutov - objednal proto dokumentaci současného stavu včetně hypotézy původních zřícených konstrukcí, kterou bylo tehdy možné snadno doplnit. K rekonstrukci však nedošlo a výkresová a fotografická dokumentace je po vydání demoličního výměru a jeho naplnění jediným archivním materiálem, připomínajícím původní hodnotu této stavby, jejíž osud se zcela zbytečně připojil k mnoha zničeným hodnotám v regionu..

Zámek  Soběsuky Zámek  Soběsuky

Dokumentační a badatelská práce - výběr ze zpracovaných elaborátů | Český Šternberk | Valeč u Podbořan | Žatec | Šumná | Soběsuky | Židovská radnice | Chudenice | Zahraniční aktivity

Bohumil Chalupníček | Rozcestník/ Menu | Kontakt / Contact | Mapa stránek / Site Map | Designed by M.Soukupová

Artglyptika.cz - Eva Víšková Mrákotová | Kurzy dřevořezby - Běla Jeřábková | Jan Hísek | Vít Soukup