menu | úvod | kontakt

Docent akademický architekt Bohumil Chalupníček

Dokumentační a badatelská práce - výběr ze zpracovaných elaborátů | Český Šternberk | Valeč u Podbořan | Žatec | Šumná | Soběsuky | Židovská radnice | Chudenice | Zahraniční aktivity

Žatec
Dokumentační a badatelská práce - výběr ze zpracovaných elaborátů

Spolupráce s městem Žatec začala na základě zamýšlené rekonstrukce komfortního kina Lučan, postaveného v období předválečné republiky. Zaměření a dokumentace tehdejšího stavu byla nutným podkladem pro projektovou přípravu repase objektu. Na základě této zakázky, realizované přes tehdejší Architektonickou službu – podnik ČFVU, vznikla řada dalších objednávek, především dokumentujících stav měšťanských historických domů, škol, hradebních věží i dalších výrazných památkových objektů. V tomto souboru figuruje dokumentace ocelového příhradového mostu přes Ohři včetně projektu jeho statické záchrany, konstrukční a stavební obnovy. Výsledky této spolupráce, realizované do počátku devadesátých let přes VHČ VŠUP byly pro organizaci po dokončení dokumentace Českého Šternberka a Valečského areálu dalším výrazným ekonomickým přínosem. Z řady dokumentačních prací vyvstala objednávka i na práce projektové, které se však staly až další kapitolou.

Žatec Žatec Žatec Žatec ŽatecBCH

Měšťanské historické domy

Žatec - měšťanské historické domy Žatec - měšťanské historické domy Žatec - měšťanské historické domy

Dokumentační a badatelská práce - výběr ze zpracovaných elaborátů | Český Šternberk | Valeč u Podbořan | Žatec | Šumná | Soběsuky | Židovská radnice | Chudenice | Zahraniční aktivity

Bohumil Chalupníček | Rozcestník/ Menu | Kontakt / Contact | Mapa stránek / Site Map | Designed by M.Soukupová

Artglyptika.cz - Eva Víšková Mrákotová | Kurzy dřevořezby - Běla Jeřábková | Jan Hísek | Vít Soukup