menu | úvod | kontakt

Docent akademický architekt Bohumil Chalupníček

Dokumentační a badatelská práce - výběr ze zpracovaných elaborátů | Český Šternberk | Valeč u Podbořan | Žatec | Šumná | Soběsuky | Židovská radnice | Chudenice | Zahraniční aktivity

Židovská radnice
Dokumentační a badatelská práce - výběr ze zpracovaných elaborátů

Neexistující, neúplná či nedostupná dokumentace složitého stavebního celku byla příčinou objednávky komplexního zaměření a následně stavebního a dále pak i stavebně historického průzkumu. Její potřeba vyvstala z připravovaných stavebních a interierových úprav objektu, jemuž se vedle kancelářského provozu měla navrátit jeho reprezentativní úloha.

Vrcholně složitá stavba s historickým, zřejmě aditivně narůstajícím jádrem a rozsáhlou dostavbou z přelomu předminulého a minulého století, objevované stavební vazby a dispozice, tísněná svým okolím - to byla pracovní náplň celého kalendářního roku, kterou BCH splňoval s několika spolupracovníky a studenty VŠUP.

Složitost i zajímavost stavby je v této prezentaci publikována pouze omezenými prostředky, objednavatelem byla Židovská náboženská obec v Praze.

Židovská radnice Židovská radnice

Dokumentační a badatelská práce - výběr ze zpracovaných elaborátů | Český Šternberk | Valeč u Podbořan | Žatec | Šumná | Soběsuky | Židovská radnice | Chudenice | Zahraniční aktivity

Bohumil Chalupníček | Rozcestník/ Menu | Kontakt / Contact | Mapa stránek / Site Map | Designed by M.Soukupová

Artglyptika.cz - Eva Víšková Mrákotová | Kurzy dřevořezby - Běla Jeřábková | Jan Hísek | Vít Soukup