menu | úvod | kontakt

Docent akademický architekt Bohumil Chalupníček

Projekty – výběr do aktuálního data | Úřad práce Praha východ | Fontána duha | Pamětní deska Brandýs nad Labem | Pamětní deska Telč | CHKZ - výstavní síň Warszawa | CHKZ - výstavní síň Moskva | Lasselsberger - výstavní síň Praha | Funerální architektura Karlík | Redakce Xantypa | Školské sestry řádu sv. Františta z Assisi | Boutique GALA Říčany | Plzeň Hálkova | Strašnice | Sklárna Světlá nad Sázavou | Petrotrans | Ingolstadt | Ministerstvo zahraničí ČR | Rodinné domy a bydlení | Deýlova konzervatoř pro zrakově postiženou mládež | Hotel Trend | Úřad práce - Kutná Hora | Nestátní stomatologické zařízení JaB medik v Praze | Hradišťko pod Medníkem | Prodejní komplex Moskva Reutovo | Církevní škola Noutonice | ZŠ Podolí | Mamina - obchod kojeckým zbožím | Provozovna recyklace papíru | Holandské květiny - Palladium | Mediterra - Malvazinky | Diplomatický sbor | Lasselsberger - Borovany | Ristorante Trincea - Úvaly

Rodinné domy a bydlení | Byt manželů E | Rodinný dům HHHH | Rodinný dům JUJU | Rodinný dům manželů P | Rodinný dům NT | Rodinný dům B | Rodinný dům Z | Rodinný dům LH | Rodinný dům ČČ | Půdní vestavba | Dům SL | Mladé bydlení | Rodinný dům HJ | Rodinný dům JH | Byt OD | Chodský statek | Rodinný dům CYD | Dům MBBM

Rodinné domy a bydlení - Dům MBBM
Projekty – výběr do aktuálního data

Byl jsem osloven ve věci vytvoření interieru do zcela nového rodinného domu . Perfektní koncept, zpracovaný architektonickou kanceláří, reagoval bravurně na vlastní pozemek – jeho výškopis, zeleň i stávající zástavbu, okolí i nevlídnou blízkost frekventované komunikace. Řešení dispozice reagovalo i na tehdy pouze předpokládaný vznik rodiny, ekonomické otázky, filozofii klientky a jejího vztahu k bezprostředním sousedům na pozemku, jejího profesního směřování. I když nebylo ve stavební realizaci dodrženo vše stoprocentně a některé aktuální drobné, kvalitě neškodné úpravy požadovala i samotná klientka, byla tato úloha pro mne výzvou k maximálnímu respektu k daným výchozím hodnotám.

Snažil jsem se nevytvářet přeslazený, ani sladký dojem z jejího bydlení a to ani pro ni samotnou, ani pro návštěvníka domu. Interier by měl působit ve své snaze o neobvyklost možná až tvrdě v nejlepším smyslu slova, bez příkras hromaděných zbytečností. Měl by se však otevřít všem, klientce milým a drahým předmětům nejrůznějšího druhu, které by v něm nacházely své místo. Dokumentaci této realizace jsem vytvořil až po čase a stav, který jsem nalezl, mi dává naději, že jsem snad pochopil mnohé, o co ona sama i ve své nové životní roli usiluje. Proto jakýsi „úklid“ před fotografováním byl minimální a dům takto skutečně žije.


Vstup do domu je autorem stavebního projektu řešen jako prospekt do pozemku se vzrostlým borovým lesem. Mojí snahou bylo tento koncept podpořit.


Dům MBBM Dům MBBM

Technická místnost a zázemí provozu domácnosti je mnou řešeno jako polootevřené do vstupní haly tak, aby úvodní vjem dispozice nepůsobil stísněností a monochromatismem. Osobnost klientky se promítá právě i v barevnosti, s ní úzce konzultované. Jednotlivé odstíny dostaly i určující smysl pro jednotlivé partie domu.


Dům MBBM Dům MBBM

Uvolněná dispozice odolala stavařským útokům stavební výroby na přísné „rozškatulkování“ jednotlivých prostor. Budoucí nutná separace je řešena alternativně - skladebným dřevěným parterovým paravanem.


Dům MBBM Dům MBBM

Kuchyňský provoz, stolničení i relax jsou de facto jedním jediným prostorem. Jsou však výrazně odděleny svým formálním výrazem, zohledňujícím jejich funkci.

Pojítkem mezi nimi je barevný akcent tmavého kraplaku, uplatněného majoritně na kuchyňské lince, v indexu na autorském jídelním stole s tropickou dýhou – pomyslném centru celé dispozice i v audiovizuální stěně, jejíž součástí jsou i shodné keramické obklady s prostorem kuchyně. Tato šarže výrobků v různých variantách doprovází všechny prostory domu.

Jako dominující jsou 2 velkoplošné aplikace tiskových reprodukcí textilních návrhů z dílny Mackintosh z přelomu 19. a 20. století. Vlastní nábytkový relax v bílé barvě je typový a prostorově velmi vhodný.

Za provizorní považuji svítidlo v centru dispozice nad jídelním stolem, které by mělo vyjádřit mnohem vyšší ambice na svoji důležitou roli.


Dům MBBM Dům MBBM Dům MBBM Dům MBBM Dům MBBM Dům MBBM Dům MBBM Dům MBBM Dům MBBM Dům MBBM Dům MBBM Dům MBBM Dům MBBM Dům MBBM Dům MBBM Dům MBBM Dům MBBM Dům MBBM Dům MBBM

Intimní část domu s ložnicí, dvěma budoucími dětskými pokoji a se dvěma koupelnami je přístupná ze vchodové haly samostatnou, neoddělenou chodbou s instalací vestavěných úložných prostor. Velkoplošné zrcadlo, adjustované shodně jako stejně velkoplošné obrazové plochy podporuje dojem uvolněnosti a slouží svému účelu přímo proti šatní skříni.

Naprostou dominantou ložnice je postel ve středu místnosti, se světelnými akcenty v různých kombinacích. Její titanový povrch dává vyniknout ostrým barevným indexům na hranách nebo jiných detailech konstrukce. Zbytkové stěny u hlavy postele jsou zrcadelné a tak celou těžkou vestavěnou nábytkovou sestavu umisťují pomyslně do volného prostoru. V parterové výšce nad hranou pelesti na protější stěně je instalováno reprodukované dílo akademické malířky Ludmily Jandové. Tehdy slečna klientka si jej vybrala jako symboliku vzniku „rodinného hnízda“ a se souhlasem zástupce rodiny bylo takto aplikováno. Jemu je přizpůsobena i celková barevnost prostoru.

Ložnice je oproštěna od skladování většiny běžného šatstva. Stávající záclona je obecně považována za provizorium.

Další partie domu – pracovna, přístupná ze vchodové haly a dětské prostory jsou již z části navrženy a čekají na svoji realizaci.

Při odchodu z domu nesmí chybět vybavení průdyšným botníkem, věšákem a psím vodítkem.


Dům MBBM Dům MBBM Dům MBBM Dům MBBM Dům MBBM Dům MBBM Dům MBBM Dům MBBM Dům MBBM Dům MBBM Dům MBBM Dům MBBM

Rodinné domy a bydlení | Byt manželů E | Rodinný dům HHHH | Rodinný dům JUJU | Rodinný dům manželů P | Rodinný dům NT | Rodinný dům B | Rodinný dům Z | Rodinný dům LH | Rodinný dům ČČ | Půdní vestavba | Dům SL | Mladé bydlení | Rodinný dům HJ | Rodinný dům JH | Byt OD | Chodský statek | Rodinný dům CYD | Dům MBBM

Projekty – výběr do aktuálního data | Úřad práce Praha východ | Fontána duha | Pamětní deska Brandýs nad Labem | Pamětní deska Telč | CHKZ - výstavní síň Warszawa | CHKZ - výstavní síň Moskva | Lasselsberger - výstavní síň Praha | Funerální architektura Karlík | Redakce Xantypa | Školské sestry řádu sv. Františta z Assisi | Boutique GALA Říčany | Plzeň Hálkova | Strašnice | Sklárna Světlá nad Sázavou | Petrotrans | Ingolstadt | Ministerstvo zahraničí ČR | Rodinné domy a bydlení | Deýlova konzervatoř pro zrakově postiženou mládež | Hotel Trend | Úřad práce - Kutná Hora | Nestátní stomatologické zařízení JaB medik v Praze | Hradišťko pod Medníkem | Prodejní komplex Moskva Reutovo | Církevní škola Noutonice | ZŠ Podolí | Mamina - obchod kojeckým zbožím | Provozovna recyklace papíru | Holandské květiny - Palladium | Mediterra - Malvazinky | Diplomatický sbor | Lasselsberger - Borovany | Ristorante Trincea - Úvaly

Bohumil Chalupníček | Rozcestník/ Menu | Kontakt / Contact | Mapa stránek / Site Map | Designed by M.Soukupová

Artglyptika.cz - Eva Víšková Mrákotová | Kurzy dřevořezby - Běla Jeřábková | Jan Hísek | Vít Soukup