menu | úvod | kontakt

Docent akademický architekt Bohumil Chalupníček

Výuka v plenéru - studijní cesty | Katedra architektury - Egypt | Deskriptiva perspektiva - Itálie | Aplikovaná geodezie – tematické výjezdyy | Památková péče 2010 | Geodetický kurz - Sokolov | Památková péče 19.3.2013 | Památková péče 22. - 23.3.2013 | Exkurze atelieru textilní tvorby podzim 2013 | Exkurze Perspektiva 2014 | Itálie 2014 | Aplikovaná geodezie 2014 | Exkurze pedagogů a zaměstnanců

Památková Péče 2010
Památková Péče 2010 - studijní cesty

V roce 2010 jsem byl osloven tehdy úřadujícím vedoucím Katedry architektury profesorem akademickým architektem Jindřichem Smetanou ve věci výuky památkové péče. Pro studenty atelierů Katedry architektury povinné a pro ostatní studenty VŠUP volitelné.

Organizační forma bude splňovat novou časovou strukturu výuky oboru v blokovém rozvržení hodin práce v atelieru a časových bloků přednášek - stejně jako u urbanismu a některých dalších disciplin nebudou přednášky v pravidelném týdenním rytmu, ale v uzavřených časových úsecích. Jako přednášející budou zváni přední teoretici a odborníci z praxe a to exkluzivně k jednotlivým tématům.

Společně s vedoucím katedry jsme oslovili úřadujícího rektora AVU a navržený koncept výuky jsme začali společně řešit i v jeho personálním obsazení i v otázce možné spolupráce obou škol. Výuka, která je již dlouhá léta figuruje v seznamu struktury přednášených disciplin v oboru architektura na VŠUP ve všech jejích atelierech bude zařazena do vyšších ročníků studia a její absolutorium na základě zkoušky bude kreditově ohodnoceno.

bch


KATEDRA ARCHITEKTURY VŠUP V PRAZE


disciplina - PAMÁTKOVÁ PÉČE


Koncept výuky


– odsouhlasený ve složení Kotalík – rektor AVU, Smetana – vedoucí KA VŠUP, Chalupníček – garant výuky předmětu, navrhovatel konceptu


přednáška 1


Od počátků středověku přes objevení Pompejí, přes Santiniho, Mockera až po …


Vnímání stavebního dědictví a s nimi spojených odeznělých principů společenských potřeb - prostřednictvím konstrukčních principů i architektonické formy jako výsledku - od období dosažitelných pramenů po současnost – společenský i profesní vztah k památce ve svém historickém vývoji, příčiny vzniku eklektických slohů, současná kriteria stanovení pojmu stavební historická památka.

přednáška 2


Legislativa památkové péče, vývoj a současná porovnání ČR s ostatními zeměmi


Institucionální struktura orgánů státní správy v dané oblasti v ČR ve srovnání s jinými zeměmi, rozsahy pravomocí, autorizace v oblasti restaurátorství, vlivy na samostatnou tvůrčí projektovou činnost, informace o širších strukturách UNESCO, kriteriích a dopadech rozhodnutí, základní přehled a Info o legislativě a jejím plnění ze strany projektanta vůči orgánům státní správy v ČR a EU. Požadavky předprojektové přípravy - pasporty, výkresové dokumentace, SP, SHP atd. – spolupráce s přednášenou disciplinou APLIKOVANÁ GEODEZIE

přednáška 3


Stavební techniky a řemesla, současný přístup k restaurování stavby a plošného i prostorového výtvarného díla v příkladech Detailní vysvětlení historických stavebních postupů ve svém vývoji, terminologie stavebních prvků, popis řemeslných technik, jejich aplikace v poloze repase i současného užití, konzervační postupy, současný dialog o filosofii konzervace památky

přednáška 4


" Rekonstrukce roku " a další …


Přednáška o výrazné realizaci v oblasti památkové péče aktuálně, s autory a přizvanými teoretiky Přednáška 2x 45 min. + seminář – přednášející zde bych ten tip a pokus o kontakt s tvůrci doporučoval předem oznámit katedře, zatím bych to nechal otevřené a výsledně to řešil tak za dva měsíce se začátkem LS


přednáška 5


Výjezd


Exkurze v návaznosti na přednášku 4 nebo i nezávisle, za účasti projektantů nebo teoretiků, možnost spojit s již statuovaným bienále výjezdu APLIKOVANÁ GRODEZIE, ČR nebo zahraničí

BCH


Krumlov Krumlov Krumlov Krumlov Krumlov Krumlov Krumlov Krumlov Krumlov Krumlov Krumlov

Výuka v plenéru - studijní cesty | Katedra architektury - Egypt | Deskriptiva perspektiva - Itálie | Aplikovaná geodezie – tematické výjezdyy | Památková péče 2010 | Geodetický kurz - Sokolov | Památková péče 19.3.2013 | Památková péče 22. - 23.3.2013 | Exkurze atelieru textilní tvorby podzim 2013 | Exkurze Perspektiva 2014 | Itálie 2014 | Aplikovaná geodezie 2014 | Exkurze pedagogů a zaměstnanců

Bohumil Chalupníček | Rozcestník/ Menu | Kontakt / Contact | Mapa stránek / Site Map | Designed by M.Soukupová

Artglyptika.cz - Eva Víšková Mrákotová | Kurzy dřevořezby - Běla Jeřábková | Jan Hísek | Vít Soukup