menu | úvod | kontakt

Docent akademický architekt Bohumil Chalupníček

Výuka v plenéru - studijní cesty | Katedra architektury - Egypt | Deskriptiva perspektiva - Itálie 92 -96 | Aplikovaná geodezie – tematické výjezdy | Památková Péče 2010 | Geodetický kurz - Sokolov | Památková péče 19.3.2013 | Památková péče 22. - 23.3.2013 | Exkurze atelieru textilní tvorby podzim 2013 | Exkurze Perspektiva 2014 | Itálie 2014 | Aplikovaná geodezie 2014 | Exkurze pedagogů a zaměstnanců

Exkurze atelieru textilní tvorby podzim 2013
Výuka v plenéru - studijní cesty

Exkurze atelieru textilní tvorby podzim 2013

Na podzim roku 2013 jsem byl MgA. Jitkou Škopovou - vedoucí Atelieru textilní tvorby VŠUP v Praze požádán o účast a vstup do programu jejich odborné exkurze.

S ohledem na zaměření atelieru se jednalo prioritně o návštěvu textilní továrny STUHA v Poličce, o prohlídku interierů zámku v Náchodě s navrácenými restaurovanými tapiseriemi a o návštěvu města Litomyšle – cíle koncentrace historické, společností UNESCO registrované architektury, řady vstupů nových realizací předních tvůrců i multimediálního kulturního dědictví s jeho současnými aktivitami.

Vzpomínaje na proklamovanou profesní spolupráci i mezilidské vztahy mezi studentstvem atelierů naší ALMA MATER jsem nabídku vzal velmi vážně a informace o navštívených lokalitách jsem si připravil jak ze zdrojů, tak i předem na místě samém. Výsledkem byl zájem účastníků a věřím, že zároveň i konkrétní a z hlediska řady případů i zcela logické naplnění cílů mezioborové spolupráce.

Bylo pro mne nové a poučné vnímání veškerých hodnot dnešními studenty, působícími mimo Katedru architektury. Bylo pro mne poučné vnímání nových poznatků z oboru, působícího v naší budově pouze o jedno podlaží výše. Bylo pro mne poučné a příjemné zjištění, že všichni stavíme jeden dům, byť různými jazyky i názory.

Fotodokumentace z této cesty, kterou s dovolením uvádím, je též jiná, než cílená věcnost architektů, byť i s výtvarným nábojem. Je nádherně emotivní, antropocentrická, stavějící celek z detailu - třeba technického strojařského fenoménu, nebo malby, nebo nalezené kompozice světla a stínu, tvaru, architektury. urbanismu, výtvarného díla v prostoru, technologie nebo relikvie. To vše viděno v osobitých souvislostech z daných, vzájemně i nesourodých prvků, vytvářejících překvapivé vztahy…

Bc. Alžbeta Kováčiková, studentka 1. ročníku navazujícího magisterského studia Atelieru textilní tvorby VŠUP - autorka snímků, prezentovaných v úzkém výběru.  
Dobruška

Město ve východních Čechách, s rodným domem F.L.Heka – autentické postavy pro vzor protagonisty románu F.L.Věk. Aloise Jiráska.

Pamětihodnosti – dohovaný urbanismus původního založení - radnice – špalíček uprostřed náměstí s deponovanou románskou křtitelnicí, před fasádou pomník F.L.Věka. – dále dochovaná MIKVE – židovská lázeň, vedle synagogy a hřbitova doklad o této kdysi silné komunitě ve městě


Dobruška

Továrna STUHA – jeden z hlavních cílů cesty – tovární hala s textilními stroji, vytvářejícími výrobky pro zahraniční i vnitrostátní obchod včetně oficiálních státních zakázek – prohlídka tovární haly a vývojového střediska s prohlídkou archivních materiálů – návrhů cca od roku 1920 včetně aktuálních vývojových vzorů – výklad výrobní ředitelka Ing. Jitka Jelenová


Továrna STUHA Továrna STUHA Továrna STUHA Továrna STUHA Továrna STUHA Továrna STUHA Továrna STUHA Továrna STUHA Továrna STUHA Továrna STUHA Továrna STUHA

Náchod

Náchodský zámek – expozice v reprezentačních prostorách s opět instalovanými repasovanými tapiseriemi – výklad MgA. Jitka Škopová


Náchodský zámek Náchodský zámek Náchodský zámek

Litomyšl - seznamovací nocturno

Astronom Zdeněk Kopal se narodil v Litomyšli, léta pracoval pro projekty NASA, vytvořil teorii dvojhvězdy – v místě jeho rodného, dnes již neexistujícího domu vytvořili Marian Karel a Federico Diaz nefigurální pomník, jehož hlavním mottem jsou dvě sblížené hmoty v prostoru a připomínka výpočtů v podobě světelné ciferné řady zabudované v pochůzné zpevněné ploše -Smetanův dům, jehož silueta byla vnímatelná již za úplné tmy, žil přípravou na večerní galakoncert – před pedagogickým ústavem vytvořil sklář, architekt, návrhář a malíř Alois Metelák, absolvent pražské Umprum – profesoři Hofbauer, Kysela a Plečnik – opět nefigurativní pomník Jana Amose Komenského v symbolice ORBIS PICTUS zeměkoule, plná reliéfních zobrazení, mimo toho vytvořil u Litomyšle úpravu pietního místa Českobratrské církve - Růžový palouček


Litomyšl v noci Litomyšl v noci Litomyšl v noci Litomyšl v noci

Litomyšl - druhého dne od rána

Portmoneum – dílo Josefa Váchala, malíře, grafika, především dřevorytce, objednané Josefem Portmanem, tiskařem z Litomyšle, umělcovým přítelem a sběratelem umění - 1920


Portmoneum Portmoneum Portmoneum Portmoneum Portmoneum Portmoneum Portmoneum

Zámecké návrší – soubor budov, mezi nimi i původní pivovar, jízdárna a kočárovna – působení architektů – Josefa Pleskota a studia HŠH – Hájek – Šépka – Hradečný, v jejich případě úprava jízdárny na variabilní společenský, divadelní a koncertní sál se vsazenými, tvarově komunikujícími prvky z laminátů – statický s vybaveností a mobilní s podiem, akustické úpravy, volný parket, hlediště v rovině, stoupající řady


Jízdárna Jízdárna

Piaristická kolej – kostel Nalezení sv. kříže – dílo Giovanniho Batisty Aliprandiho s účastí Františka Maxmiliána Kaňky postavený mimo rituál. V době návštěvy bez mobiliáře, pouze s novou lávkou ve východním transeptu – Ing.arch. Štěpán, vlastní budova koleje připravována na předání Fakultě restaurování PU, včetně portálu Horror vacuí


Piaristé Piaristé Piaristé Piaristé Piaristé Piaristé Piaristé Piaristé

Klášterní zahrady - vznikly na místě zcela spustošeného území, původně z části klášterních hřbitovů. Autorství projektu – architekti Sendler, Květ, Babka – velkorysé řešení velkými plochami s využitím terénní konfigurace k instalaci architektur, fontány se sochařskou výzdobou Olbrama Zoubka, instalace plastiky Jasana Zoubka, silný motiv schodiště – obráceného ke městu a především pohledová návaznost konfigurace vůdčích architektur horního plánu města s průhledy do níže položeného centra


Zahrady Zahrady

Městský plavecký bazén – projekt architekt A. Novák – součást sportovního areálu s nově dobudovanými realizacemi. Nový bazen navazuje na původní otevřené městské koupaliště a nabízí návštěvníkům 5 plaveckých drah, dětský bazen, vířivku, výplavový bazen, tobogán, páru, sauny, občerstvení. Stavba oceněna Grand prix OA – stavba roku 2011. Prohlídka nejen veřejné části, ale i technického zázemí v suterenech stavby.


Plavecký bazén Plavecký bazén Plavecký bazén Plavecký bazén Plavecký bazén Plavecký bazén Plavecký bazén Plavecký bazén Plavecký bazén Plavecký bazén Plavecký bazén Plavecký bazén Plavecký bazén Plavecký bazén

Osík - White gallery

Budova galerie a depozita obrazů malířky a grafičky Ludmily Jandové - autoři projektu Jiří Krejčík a Martin Janda - 2010 – forma středního uzavřeného jádra depozita a výstavních chodeb kolem něho – minimalistické pojetí s absolutní materiálovou čistotou a důmyslným konceptem udržení optimálních podmínek specifik provozu galerie klasickými prostředky – slouží i k pořádání výstav hostujících umělců


White gallery White gallery White gallery White gallery

Litomyšl

Kostel Církve českobratrské – autor projektu Z. Fránek, přizvaní umělci K. Malich, který v „oltářní“ části kazatelny vytvořil plastiku symboliky vítězství světla nad tmou – dva kruhy v průniku – černý a bílý a V. Cígler, který umístil v nejvyšším bodě stupňovité rampovité střechy kříž z řazeného tabulového skla. Stavba využívá terénní konfigurace a reaguje na ni především rampovitými střešními plochami s hlubší náboženskou symbolikou. Vedle hlavní modlitebny je součástí budovy několik kluboven, foyer a byt kazatele – okolí je vysázeno růžemi, květinou typickou pro tuto církev. Budovou prováděla sympatická středoškolská studentka Ráchel Smetanová, dcera kazatele Daniela Smetany Právě on se velkou měrou zasloužil o vybudování této výrazné stavby, ze které, dle pravidel Českobratrské církve, musí po čtyřech letech změnit s celou rodinou farnost a nyní působí v Horních Počernicích u Prahy. Velmi jej zaujala skica projektu kostela pro Lisabon od architekta Kaplického …


Kostel Církve českobratrské Kostel Církve českobratrské Kostel Církve českobratrské Kostel Církve českobratrské Kostel Církve českobratrské Kostel Církve českobratrské Kostel Církve českobratrské Kostel Církve českobratrské Kostel Církve českobratrské Kostel Církve českobratrské Kostel Církve českobratrské Kostel Církve českobratrské
Výuka v plenéru - studijní cesty | Katedra architektury - Egypt | Deskriptiva perspektiva - Itálie 92 -96 | Aplikovaná geodezie – tematické výjezdy | Památková Péče 2010 | Geodetický kurz - Sokolov | Památková péče 19.3.2013 | Památková péče 22. - 23.3.2013 | Exkurze atelieru textilní tvorby podzim 2013 | Exkurze Perspektiva 2014 | Itálie 2014 | Aplikovaná geodezie 2014 | Exkurze pedagogů a zaměstnanců

Bohumil Chalupníček | Rozcestník/ Menu | Kontakt / Contact | Mapa stránek / Site Map | Designed by M.Soukupová

Artglyptika.cz - Eva Víšková Mrákotová | Kurzy dřevořezby - Běla Jeřábková | Jan Hísek | Vít Soukup