menu | úvod | kontakt

Docent akademický architekt Bohumil Chalupníček

Výuka v plenéru - studijní cesty | Katedra architektury - Egypt | Deskriptiva perspektiva - Itálie 92 -96 | Aplikovaná geodezie – tematické výjezdy | Památková Péče 2010 | Geodetický kurz - Sokolov | Památková péče 19.3.2013 | Památková péče 22. - 23.3.2013 | Exkurze atelieru textilní tvorby podzim 2013 | Exkurze Perspektiva 2014 | Itálie 2014 | Aplikovaná geodezie 2014 | Exkurze pedagogů a zaměstnanců

Itálie 2014
Výuka v plenéru - studijní cesty

 

Váženému kolegiu rektora Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze

      V příloze předávám zprávu o absolutoriu exkurze katedry architektury do Itálie, která se realizovala ve dnech 6. až 11. 5. 2014
VŠUP uhradila náklady na vlastní dopravu středně velkým autobusem, studenti si hradili ubytování, stravování a několik vstupů do objektů.    
Studijní výjezd byl dlouho připravován a pro komentáře byl stažen materiál z řady knižních, obrazových, mých písemných záznamů z cest do Itálie a internetových informací, velmi cenným materiálem byla studie ORT UND PLATZ, zpracovaná pedagogy a studenty Vídeňské UMPRUM v druhé polovině osmdesátých let.
Studenti ve všech objektech pořizovali kresebné a fotografické záznamy, byli velmi aktivní i přes velkou psychickou a především fyzickou náročnost programu, trvajícího od časných ranních hodin až do pozdního večera, bez pravidelného stravování.
Během cesty autobusem probíhal výklad, předem namluvené komentáře, komentáře dalších účastníků cesty i Teatro lirico italiano – ukázky z italských oper archaických i novějších tvůrčích období.
Děkuji touto cestou odpovědným pracovníkům vedení VŠUP za umožnění této cesty, která byla pro studenty, dle jejich vlastního vyjádření, velkým přínosem – stejně jako pro mne, když jsem po cca dvaceti letech takto navázal na exkurze, které tehdy pravidelně doplňovaly moji výuku.
K této cestě jsem se snažil přistoupit s mnohem větší odpovědností, kladenou do přípravy. V této souvislosti chci touto veřejnou cestou poděkovat za pomoc, které se mi dostalo od paní Jiřiny Bartákové, sekretářky kateder studijního oddělení VŠUP.       

Doc. ak. arch. Bohumil Chalupníček, vedoucí exkurze 

 Přílohy :
Itinerář cesty se stručným komentářem k jednotlivým lokalitám, který zároveň obdrží všichni studenti
LETTERA – průvodní list exkurze, vydaný diplomatickým zastoupením Italské republiky v Praze                                             Absolvovaný program exkurze Katedry architektury Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze          6. až 11. květen 2014
6.5.
PRAHA – odjezd 18.00DOBŘANY – Plzeňský kraj

městská památková zona
farní kostel sv. Mikuláše – původně raně gotický, rozšířený a upravený barokně – s věží a farou ve středu náměstí  - exterier
kostel sv. Víta – pozdně barokní, na oválném půdoryse se středovým oltářem, architekt Auguston - exterier
most přes řeku Radbuzu – renesanční, zalomeného půdorysu, pro cestu ke klášteru v Chotěšově
večeře na území ČR – restaurace Na růžku – noc v autobuseItálie 2014 - Dobřany Itálie 2014 - Dobřany Itálie 2014 - Dobřany Itálie 2014 - Dobřany

7.5.


MANTOVA   - Lombardie

město původně založené Etrusky – mimo konfederaci dvanácti měst
přehrady na řece Mincio z dvanáctého až třináctého století, rozsáhlé umělé vodní nádrže

carteria – papírna BORGO  - Luigi Nervi 1961 – velkorozponová zavěšená konstrukce mezi dvěma železobetonovými portály – exteriér

kostel  Sant. Andrea – jednolodní s transeptem a kupolí – nad lodí valená klenba s kazetovým lícem, podél lodi kaple v síle zdiva  - v prvé vlevo hrobka Mantegni, poslední vpravo s freskou Giulia Romana, severní průčelí nedokončené, připravené cihelné zdivo pro instalaci kamenných obkladů  - původně u Benediktinského kláštera – výstavba sponzorována rodem Gonzágů – architekt převážné části realizace Leon Babtista Alberti - interier

Palazzo del Té – letní sídlo rodu Gonzágů – jednopodlažní manýristická dispozice s dvorem, salla terrenou, vodním příkopem a zahradou ukončenou segmentovým loubím včetně jízdárny  - interiery původní podlahy, štuky, reliéfy, kazetové stropy – sál gigantů – čtvercová místnost s kupolovou zavřenou klenbou, stěny i klenba bez hranice vymalována Giuliem Romanem, motiv gigantů – měřítkem nadlidské postavy drceny padající architekturou – prostorová iluze, popírající architekturu prostoru - interier

Dům  rodiny Mantegna – exteriér

Piazza Mantegna – kostel Sant. Lorenzo, románský, kruhová centrála – exteriér

Piazza  delle Erbe -Torre di Orologio – hodinová věž – Palazzo dela Ragione 13. Stol - exterier

Piazza  Sordello – Palazzo Guervieri s 55 m vysokou věží, sousedící Palazzo Bonacolsi - Catiglioni – oba 13. Stol. oba s cimbuřím, v téže frontě biskupský palác 18. Stol. s giganty nad portálem – exteriér,  na protější straně  Palazzo Ducale, původní část středověká, doplněná pozdějšími přístavbami a kostelem Santa Barbara v duchu paladinské architektury, pevnost San Giorgio, chránící palác ze vně obvodu města – exteriér, zahrada, dvory - katedrála sv. Petra – původně románská, výrazně přestavěná Giuliem Románem na pětilodní baziliku – zvonice románská, s nepravidelnými rytmy sdružených oken – interier


Itálie 2014 - Mantova Itálie 2014 - Mantova Itálie 2014 - Mantova Itálie 2014 - Mantova Itálie 2014 - Mantova Itálie 2014 - Mantova Itálie 2014 - Mantova Itálie 2014 - Mantova Itálie 2014 - Mantova Itálie 2014 - Mantova Itálie 2014 - Mantova Itálie 2014 - Mantova Itálie 2014 - Mantova Itálie 2014 - Mantova Itálie 2014 - Mantova Itálie 2014 - Mantova Itálie 2014 - Mantova Itálie 2014 - Mantova Itálie 2014 - Mantova Itálie 2014 - Mantova Itálie 2014 - Mantova Itálie 2014 - Mantova Itálie 2014 - Mantova Itálie 2014 - Mantova Itálie 2014 - Mantova Itálie 2014 - Mantova Itálie 2014 - Mantova Itálie 2014 - MantovaCARPI – Emilia Romagna

Město, postižené posledním zemětřesením

Velké obdélníkové náměstí  s renesanční tržnicí – cihelné sloupy – exteriér – řada měšťanských domů  se zaslepenými a znovu jinde proraženými okny – exteriér – pevnost a rezidence rodiny Pio – exteriér a dvory  – nový Dóm, barokní – v opravě po zemětřesení – exteriér – starý dóm s románskou kazatelnou – exteriérItálie 2014 - Carpi Itálie 2014 - Carpi Itálie 2014 - Carpi Itálie 2014 - Carpi Itálie 2014 - Carpi Itálie 2014 - Carpi Itálie 2014 - Carpi Itálie 2014 - Carpi Itálie 2014 - Carpi Itálie 2014 - Carpi Itálie 2014 - Carpi Itálie 2014 - Carpi Itálie 2014 - Carpi Itálie 2014 - Carpi Itálie 2014 - Carpi Itálie 2014 - Carpi Itálie 2014 - Carpi

MODENA – Emilia Romagna

Hřbitov San Cataldo, stará část - nová část nekropole – architekt Aldo Rossi – koridory columbarií a středová hmota  columbaria s podlažími, pavlačemi, schodišti a výtahem v ocelové konstrukci uvnitř obezděného pláště

Centrum města – dóm s nakloněnou věží Giraldina – románský – exteriér – improvizovaný obědItálie 2014 - Modena Itálie 2014 - Modena Itálie 2014 - Modena Itálie 2014 - Modena Itálie 2014 - Modena Itálie 2014 - Modena Itálie 2014 - Modena Itálie 2014 - Modena Itálie 2014 - Modena Itálie 2014 - Modena Itálie 2014 - Modena Itálie 2014 - Modena Itálie 2014 - Modena Itálie 2014 - Modena Itálie 2014 - Modena Itálie 2014 - Modena

BOLSENA – Lazio

Lido di Bolsena - nocleh, večeře, příjezd 19.35Itálie 2014 - Bolsena Itálie 2014 - Bolsena Itálie 2014 - Bolsena Itálie 2014 - Bolsena

8.5.


BOLSENA – odjezd 7.30


ORVIETO – Umbrie

Město původně založené Etrusky – člen konfederace dvanácti měst

Město vyrůstající ze skály stolové hory, protkané sítí podzemních chodeb po Etruscích

Pozzo di San Patrizio – studna svatého Patrika, 60 metrů vyhloubená pod zem, možné využití původní etruské stavby, dvojí schodiště pro pohyb mul směrem dolů, tam náběr vody a druhým schodištěm směrem vzhůru – uzpůsobení stupňů, eliptický půdorys, nezastřešené vřeteno – architekt San Gallo st. – interier

Corso Cavour – hlavní historická komunikace městem

Dóm – postavený pro relikvii Bolsenského zázraku, založen 1290, bassreliefy v západním průčelí, mozaiky, alabastrové „zasklení“ oken, stoupající podlaha, triforium, řádkování tmavého tufu se světlými vápenci, Capella nuova – fresky Fra Angelico, Capella del Corporale – relikviář s oltářní rouškou Bolsenského zázraku, s ohledem na výročí události v tomto roce otevřená schrána - interierItálie 2014 - Orvieto Itálie 2014 - Orvieto Itálie 2014 - Orvieto Itálie 2014 - Orvieto Itálie 2014 - Orvieto Itálie 2014 - Orvieto Itálie 2014 - Orvieto Itálie 2014 - Orvieto Itálie 2014 - Orvieto Itálie 2014 - Orvieto Itálie 2014 - Orvieto Itálie 2014 - Orvieto Itálie 2014 - Orvieto Itálie 2014 - Orvieto Itálie 2014 - Orvieto Itálie 2014 - Orvieto Itálie 2014 - Orvieto Itálie 2014 - Orvieto Itálie 2014 - Orvieto Itálie 2014 - Orvieto

PERUGIA – Umbrie

Město původně založené Etrusky – člen konfederace dvanácti měst – Perusia

průchod etruskou branou k Palazzo Capitani, Univerzita – exteriér –

Palazzo degli Priori – sál notářů – jeden největších profánních prostorů v I – vyřezávané lavice, fresky – interier 

Fontána maggiore s Pisanovými panely – 2. pol. 13. stol.  

Katedrála –Prstenu Panny Marie – nedokončené obklady, venkovní kazatelna pro prostor náměstí. Socha sedícího papeže – exteriér 

průchod středověkými opevněnými ulicemi městského intravillánu

římský aquaduct v ose dnešní uliční sítě

Arco Augusto – původně brána etruského opevnění – kvádry travertinu objemem až 4 m3 

improvizované polední občerstvení 

Oratorio di San Bernardino – portál s figurativními bassreliefy – Agostino di Duccio 1457 – modlitebna  řádu Bernardinců – původní gotická s křížovými klenbami – první část, druhá část s pozlaceným renesančním kazetovým stropem  Itálie 2014 - Perugia Itálie 2014 - Perugia Itálie 2014 - Perugia Itálie 2014 - Perugia Itálie 2014 - Perugia Itálie 2014 - Perugia Itálie 2014 - Perugia Itálie 2014 - Perugia Itálie 2014 - Perugia Itálie 2014 - Perugia Itálie 2014 - Perugia Itálie 2014 - Perugia Itálie 2014 - Perugia Itálie 2014 - Perugia Itálie 2014 - Perugia Itálie 2014 - Perugia Itálie 2014 - Perugia Itálie 2014 - Perugia Itálie 2014 - Perugia Itálie 2014 - Perugia Itálie 2014 - Perugia Itálie 2014 - Perugia Itálie 2014 - Perugia Itálie 2014 - Perugia Itálie 2014 - Perugia Itálie 2014 - Perugia Itálie 2014 - Perugia Itálie 2014 - Perugia Itálie 2014 - Perugia Itálie 2014 - Perugia Itálie 2014 - Perugia Itálie 2014 - Perugia Itálie 2014 - Perugia Itálie 2014 - Perugia Itálie 2014 - Perugia Itálie 2014 - Perugia

TODI – Umbrie

Město původně založené Etrusky – člen konfederace dvanácti měst – Tuder

Santa Maria di Consolazione – na terase mimo hradby města – centrála kupole na pandantivech – klasický půdorys ve tvaru řeckého kříže – autorství v pramenech rozdílné – Caprarola, San Gallo, Bramante – u něj domněnka zkoušky pro projekt stavby San Pietro v Římě – 1508 začátek stavby  - interier

Antický amfiteátr – na soukromém pozemku v intravillánu města

Brána původního etruského opevnění – vnitřní okruh z výsledných tří prstenců hradeb

Piazza del Popolo 

románský dóm, trojlodí s přistavěnou čtvrtou lodí navazující na dostavbu campanilly, patrová křtitelnice z první poloviny 16. století, původní chorové lavice, dolní starší kostel se sochami Pisanovými, krypta biskupů a krypta chudých – včetně instalace chrámového inventáře - interier

paláce –proti dómu Palazzo degli Priori – Podestá s orlem, symbolem města, dále dvojice paláců, sjednocených jedním přístupovým monumentálním schodištěm – Palazzo del Popolo a Palazzo del Capitano – 13. Stol., terasa za pomníkem Garibaldiho s výhledem do Umbrijské krajiny - exterier

Kostel Santa Fortunata – gotický, halový, trojlodní, s problémy se statikou kleneb halového prostoru – při realizaci vsazené prampouchy  v bočních užších lodích, krypta s hroby biskupů a Iacoppa da Todi, skladatele oratoria Stabat Mater Dolorosa Sa – vše 13 – 14. stol. - interierItálie 2014 - Todi Itálie 2014 - Todi Itálie 2014 - Todi Itálie 2014 - Todi Itálie 2014 - Todi Itálie 2014 - Todi Itálie 2014 - Todi Itálie 2014 - Todi Itálie 2014 - Todi Itálie 2014 - Todi Itálie 2014 - Todi Itálie 2014 - Todi Itálie 2014 - Todi Itálie 2014 - Todi Itálie 2014 - Todi Itálie 2014 - Todi

BOLSENA – Lazio

Město původně založené Etrusky – člen konfederace dvanácti měst – Volsinia, silné náboženské centrum konfederace

Kostel Santa Christina – místo Bosenského zázraku – 2 verze 

český kněz Petr zapochyboval při svém kázání, že víno je krví Kristovou a hostie tělem Kristovým – na to začala hostie krvácet a krví potřísnila oltářní roucho

český kněz Petr přesvědčoval farníky o těle a krvi Kristově – oni mu nevěřili, prosil tedy Boha o pomoc a hostie začala krvácet …

Kostel Sv Cristýny – 3 kostely vedle sebe, nejstarší, raně románský – místo zázraku – první z prava, dále střední, adorativní, pak pozdní barokní rondel s instalací jeskyně Santa Cristina – společné průčelí s majolikami Andrea della Robia


Itálie 2014 - Bolsena Itálie 2014 - Bolsena Itálie 2014 - Bolsena

BOLSENA – Lazio

Lido di Bolsena - nocleh, večeře, příjezd 20.35

9.5.

BOLSENA – odjezd 6.40

LAGO DI BOLSENA

Jezero sopečného původu, rozlohy 157 km2, hloubky 161 m, se slabými přítoky, 2 ostrovy, na jednom z nich uškrcena v lázních členka rodiny ariánského císaře Theodoricha, v jezeře po předchozích mučeních topena Santa Cristina přivázána na čedičové desceMONTEFIASCONE – Lazio

Město na okraji původního kráteru sopky – dnes Bolsenského jezera

Santa Margerita – kostel s monumentální kupolí, druhou největší v Itálii po sv Petru, autorství uváděno – San Carlo da Fontana nebo Sanmichele – rustikální vnější plášť, sevřený ocelovými táhly, kompozice doplněna dvěma štíhlými věžemi  –dominanta Bolsenského jezera -  exteriér

kostel San Flaviano, patrový, každé z podlaží opačná orientace rituálu – východ- západ – infoBCH Itálie 2014 - Montefiascone Itálie 2014 - Montefiascone Itálie 2014 - Montefiascone Itálie 2014 - Montefiascone Itálie 2014 - Montefiascone Itálie 2014 - Montefiascone

TUSCANIA – Lazio

město hrazené dodnes dochovaným opevněním, jedním z nejdochovanějších v Itálii, hradby z tufového kamene s branami, vyrůstající ze skály – město samotné značně proměněné

v extravilánu města:

kostel San Pietro – na vrcholu kopce za městem, hrazený, z tufů a mramoru, románský – 12. stol.  – campanila mimo areál – součást opevnění  - exteriér

kostel Santa Maria Maggiore – v údolí za městem, z tufů a mramoru, roseta s reliéfy, kampanila těsně před západním průčelím – románský 1050 – exteriérBCH Itálie 2014 - Tuscania Itálie 2014 - Tuscania Itálie 2014 - Tuscania Itálie 2014 - Tuscania Itálie 2014 - Tuscania Itálie 2014 - Tuscania Itálie 2014 - Tuscania Itálie 2014 - Tuscania Itálie 2014 - Tuscania Itálie 2014 - Tuscania Itálie 2014 - Tuscania Itálie 2014 - Tuscania Itálie 2014 - Tuscania Itálie 2014 - Tuscania

VULCI – Lazio

Město původně založené Etrusky – člen konfederace dvanácti měst – Vulch - dnes neobydleno

Etrusky postavený most jako komunikace přes řeku Fioru  mezi městem živých a nekropolí, později využívaný Římany jako aquaduct s nástavnou konstrukcí koryta se značným prosakem vody a vznikem krápníkových jevů na konstrukci

Z nálezů na areálu řada předmětů, včetně keramiky bucchero – muzeum ve středověké pevnosti na úpatí mostu, nová expozice nově repatriovaných, US Army v konci 2. světové války odvezených předmětů – interierBCH Itálie 2014 - Vulci Itálie 2014 - Vulci Itálie 2014 - Vulci Itálie 2014 - Vulci Itálie 2014 - Vulci Itálie 2014 - Vulci Itálie 2014 - Vulci Itálie 2014 - Vulci

TARQUINIA – Lazio

Necropol, tomby původně s tumuly nad terenem, z větší části zpřístupněné veřejnosti  - vyhlídka přes údolí k původnímu městu živých na kopci – akropole, obehnáno 8 km hradeb

TARQUINIA – Lazio

Město, středověké, vyjímečně založené zcela mimo půdorys Etruské metropole

Museo nazionale Tarquiniense – renesanční palác s instalací etruských sbírek – sarkofágy s figurálními víky, řecká keramika – předmět obchodu Etrusků, terakotové sousoší okřídlených koní z tympanonu chrámu „královny“ na akropoli ve městě živých, model chrámu – vytvořený Univerzitou v Miláně a Perugii, expozice o záchraně výmalby tomb nekropole - interier


BCH Itálie 2014 - Tarquinia Itálie 2014 - Tarquinia Itálie 2014 - Tarquinia Itálie 2014 - Tarquinia Itálie 2014 - Tarquinia Itálie 2014 - Tarquinia Itálie 2014 - Tarquinia Itálie 2014 - Tarquinia Itálie 2014 - Tarquinia Itálie 2014 - Tarquinia Itálie 2014 - Tarquinia Itálie 2014 - Tarquinia Itálie 2014 - Tarquinia Itálie 2014 - Tarquinia Itálie 2014 - Tarquinia Itálie 2014 - Tarquinia Itálie 2014 - TarquiniaCERVETERI – Lazio

Město původně založené Etrusky – člen konfederace dvanácti měst – Cisra - silné obchodní a vojenské centrum konfederace, disponovalo třemi přístavy

Pro opravu příjezdní komunikace pouze prohlídka jediné hrobky mimo areál
OSTIA ANTICA – Lazio

Přístavní satelit antického Říma

Pozůstatky rozsáhlého urbanistického komplexu s tombami, divadlem, kancelářemi dopravních společností, kapitolem, forem, chrámem Romy a Augusta, rondelovým chrámem, kasárnami, hospodou s dochovaným výčepním pultem, křesťanskou bazilikou, macelariemi a dalšími trhy a lázněmi – po Pompejích největší areál, navíc dokládající skutečný život v daném období – muzeum sbírek nalezených soch a architektonických detailů – interierBCH Itálie 2014 - Ostia Itálie 2014 - Ostia Itálie 2014 - Ostia Itálie 2014 - Ostia Itálie 2014 - Ostia Itálie 2014 - Ostia Itálie 2014 - Ostia Itálie 2014 - Ostia Itálie 2014 - Ostia Itálie 2014 - Ostia Itálie 2014 - Ostia Itálie 2014 - Ostia Itálie 2014 - Ostia Itálie 2014 - Ostia Itálie 2014 - Ostia Itálie 2014 - Ostia Itálie 2014 - Ostia Itálie 2014 - Ostia Itálie 2014 - Ostia Itálie 2014 - Ostia Itálie 2014 - Ostia Itálie 2014 - Ostia Itálie 2014 - Ostia Itálie 2014 - Ostia Itálie 2014 - Ostia

LIDO OSTIA - Roma

pláž, moře, mokro v autobuseEUR  - Roma

Průjezd kapacitní komunikací, vybudovanou v období před 2.světovou válkou, procházející Řím až k pobřeží Středozemního moře, průjezd satelitem Říma, projektovaným a částečně realizovaným v období fašistické vlády v Itálii a dobudovaným podle původních projektů skupiny E 42 po druhé světové válce pro potřeby konání olympijských her v roce 1960

Palazzo dello Sport – Ing. Luigi Nervi – rondel sportovní haly, vybudovaný pro Olympijské hry v Římě 1960 – postaven na místě proponovaného oblouku z montované kovové konstrukce

Palazzo della Civilizazione  - budova pro expozice – „hranaté koloseum“ – stěžejní budova satelitu EUR – architekt Querini -

Kongresový palác – architekt Libera – projekt pozměněn z původní funkcionalistické podoby do tvaru s klasicizujícím portikemBCH Itálie 2014 - EUR

VEIO - Lazio

Město původně založené Etrusky – člen konfederace dvanácti měst – jedno z posledních, které odolávalo římskému nátlaku
noční průjezd a info


BOLSENA – noční příjezd


10.5.
BOLSENA – odjezd 9.00


PARMA – Emilia Romagna

Město s velkými škodami z fronty 2. světové války, město šunky a parmazánu, město kultury a velkolepých architektonických projektů a realizací, město uměleckých sbírek, město současných avantgardních architektonických realizací

Palazzo della Pilotá – rozsáhlý komplex budov, vybudovaný rodem Farnese, nedokončený a těžce poškozený bombardováním za 2. Světové války – bibliotéka, současná expozice vrcholných historických výtvarných děl, Teatro Farnese – dílo Aleottiho, žáka Andrea Palladia z roku 1618 – kapacita 4 500 diváků na strmých dřevěných tribunách, v proscéniu uplatněny stabilní prvky divadelní perspektivy, komponované na osový pohled - interier

Dómské náměstí – dóm, původně románský, dostavovaný v gotickém a pozdějším období, kdy je zaklenut nízkými křížovými klenbami  a vybudována kupole s malbou Corregiovou – Nanebevzetí panny Marie – 1584, dále v transeptu snímání z kříže od Antelamiho – pol. 12. stol. – u vchodu v západním vstupním průčelí dvě románské plastiky stylizovaných lvů, nesoucích na svém těle sloupy portiku nad hlavním portálem - interier

Baptisterium – románské, s arkádami na obvodu, vnější plášť osmiboký, vnitřní plášť šestnáctiboký,   ve středu křtící mramorová vana ve tvaru quadrilobu  s vymezením ohrazeného středu bez vody – původní projekt – vnější a vnitřní plášť Antelami, zastřešené polygonální kupolí v gotickém obdob - interierí

Kostel Jana Evangelisty – renesanční, s kampanilou – exteriér


BCH Itálie 2014 - Parma Itálie 2014 - Parma Itálie 2014 - Parma Itálie 2014 - Parma Itálie 2014 - Parma Itálie 2014 - Parma Itálie 2014 - Parma Itálie 2014 - Parma Itálie 2014 - Parma Itálie 2014 - Parma Itálie 2014 - Parma Itálie 2014 - Parma Itálie 2014 - Parma Itálie 2014 - Parma Itálie 2014 - Parma Itálie 2014 - Parma Itálie 2014 - Parma Itálie 2014 - Parma Itálie 2014 - Parma Itálie 2014 - Parma Itálie 2014 - Parma Itálie 2014 - Parma Itálie 2014 - Parma Itálie 2014 - Parma Itálie 2014 - Parma Itálie 2014 - Parma Itálie 2014 - Parma Itálie 2014 - Parma Itálie 2014 - Parma Itálie 2014 - Parma Itálie 2014 - Parma Itálie 2014 - Parma Itálie 2014 - Parma Itálie 2014 - Parma

PADOVA – Veneto

Nejlidnatější navštívené město vyjma satelitu Říma, Prato di Vale, Kostel Santa Giustina – exteriér, pěší trasy městem  

Kostel Sant. Antonio – uloženy ostatky Sv. Antonína Paduánského, chrámový prostor zaklenut řadou kupolí, nad křížením lodí kupole s kuželovou střechou, u východního průčelí dvě štíhlé věže – v interieru kaple s Donatellovým náhrobkem a s perspektivními mramorovými reliéfy – 1449 – reliéfy Sansovino a Lombardiové, katedrální systém kaplí v prostoru ta oltářem, rajský dvůr a zákristie s velkoplošnými intarziemi, ve chrámu probíhal obřad svěcení biskupa s varhany, trubkami a chorovým zpěvem s obrovskou návštěvností včetně církevních řádů a poutníků – nezapomenutelný duchovní zážitek – interier

Na domském náměstí umístěna jezdecká socha Gatameláty – Erasma de Nani – vojevůdce benátského vojska od Donatella – tehdy velmi diskutované umístění zadkem koně bočně před chrámový prostor – Gata melata – skvrnitá kočka - / leopard/ - přezdívka vojevůdce pro jeho vynikající diplomatické schopnosti

Capella Scrovegni – kaple zřícenina – výmalby vnitřních stěn cyklem obrazů z především Nového zákona – dílo Ambrogia Bondone – Giotta z let 1303 – 1306 – prohlídka doplněna informačním videem o Padově a objektu samotném – pozůstatek z původního kláštera, proto Scrovegni, k identifikaci jednotlivých obrazů sloužil předem připravený materiál

BCH Itálie 2014 - Padova Itálie 2014 - Padova Itálie 2014 - Padova Itálie 2014 - Padova Itálie 2014 - Padova

Konec oficiálního programu 10.5.2014 ve 21.30 hod  - zakončeno společnou večeří do 23.00 hod

11.5. překročení hranic ČR, v dopoledních hodinách příjezd do Prahy, během cesty po území ČR celková rekapitulace navštívených lokalit


Během cesty zazněly mimo výkladu k jednotlivým navštíveným lokalitám tyto další komentáře:

Jana Kábrtová , studentka atelieru keramiky a porcelánu

Keramika  BUCCHERO – v návaznosti na expozici etruské keramiky v lokalitě VULCI

Keramické technologie od historie po dnešek

Ing. Josef Šanda, pedagog KA

Orvieto – komentář z knihy PhDr. Neumanna

Přednáška – život v antickém Římě – společenské, finanční a hmotné poměry v metropoli

BCH

Leon Baptista Alberti – život, dílo, citace jeho myšlenek, komentář k jeho architektonickým realizacím

Dále k řadě architektů, umělců a osobností – namátkou Vasari, Livius, Alberti, Nervi, Rossi, Bramante, Caprarola, Libera, Romano, Giotto, Cimabuo, Pius II, Gonzagové, Farnese …

Dějiny Itálie a širší info k papežskému schisma

Etruskové – jejich struktura konfederace, náboženství, běžný život, pozice v tehdejším světě, dohady o jejich původu, rozkvět a pád – splynutí s Římany

Dobytí města Véjí Římany – komentář z knihy ETRUSKOVÉ – Werner Keller

Gli architekti e il fascismo – komentář ze stejnojmenné knihy po prohlídce satelitu EUR, zapůjčeno z Ufficio Culturale della Ambassiata Italiana Praga

Komentáře k míjeným lokalitám v blízkosti trasy

Pro knihovnu VŠUP jsme získali brožury monografie LUIGI NERVI – darem od Carteria BORGO, řadu dalších materiálů, bude připravena prezentace v podzimních měsícíchvčetně kresebných a fotografických záznamů

Řada navštívených objektů byla předmětem již několika cyklů závěrčných zkoušek z deskriptivní geometrie – perspektivy – jejich perspektivní zobrazení podle dodaných podkladůDíky laskavosti italského diplomatického zastoupení v Praze byl studentům poskytnut vstup do objektů zdarma  - GRATUITO – LETTERA viz přílohaStudenti dostali k prohlídce či dispozici řadu půdorysných schémat objektů, fotografií a dalšího připraveného materiálu


V Praze, dne 13. 5.2014

BCH

   

 

 

 

foto ing. Josef Šanda

 

 

                                                                                                                         

Výuka v plenéru - studijní cesty | Katedra architektury - Egypt | Deskriptiva perspektiva - Itálie 92 -96 | Aplikovaná geodezie – tematické výjezdy | Památková Péče 2010 | Geodetický kurz - Sokolov | Památková péče 19.3.2013 | Památková péče 22. - 23.3.2013 | Exkurze atelieru textilní tvorby podzim 2013 | Exkurze Perspektiva 2014 | Itálie 2014 | Aplikovaná geodezie 2014 | Exkurze pedagogů a zaměstnanců

Bohumil Chalupníček | Rozcestník/ Menu | Kontakt / Contact | Mapa stránek / Site Map | Designed by M.Soukupová

Artglyptika.cz - Eva Víšková Mrákotová | Kurzy dřevořezby - Běla Jeřábková | Jan Hísek | Vít Soukup