menu | úvod | kontakt

Docent akademický architekt Bohumil Chalupníček

Výuka v plenéru - studijní cesty | Katedra architektury - Egypt | Deskriptiva perspektiva - Itálie 92 -96 | Aplikovaná geodezie – tematické výjezdyy | Památková Péče 2010 | Geodetický kurz - Sokolov | Památková péče 19.3.2013 | Památková péče 22. - 23.3.2013 | Exkurze atelieru textilní tvorby podzim 2013 | Exkurze Perspektiva 2014 | Itálie 2014 | Aplikovaná geodezie 2014 | Exkurze pedagogů a zaměstnanců

Výuka v plenéru - studijní cesty
v kontextu s výukou BCH přednášených i dalších disciplin na VŠUP v Praze

Jsou nedílnou součástí výuky disciplin, přednášených BCH. Jejich koncept odpovídá aktuálním finančním možnostem školy, která je však ve všech svých vedeních vždy podporovala. Navazují na výuku a mají svůj logický přesah do oblasti architektonické a výtvarné a to tak, jak je stejným způsobem pojímána koncepce vlastní, BCH přednášené výuky. Na tyto cesty jsou ze strany BCH zvány osobnosti z pedagogického sboru VŠUP i z partnerských škol – namátkou profesoři Gebauer, Keil, Fišer, Sopko, Přikryl a řada dalších pedagogů – Míčan, Šanda … Jejich účast byla vždy velkým přínosem v příspěvcích k daným tématům a studijní cesta byla vždy kontinuální přednáškou v konfrontaci s prezentovanou realitou. Zabezpečení cest bylo výsledkem úspěchu ve vnitroškolní grantové soutěži a příspěvkem ze školního rozpočtu, dále z prostředků příspěvků sponzorů, obchodních aktivit atelierů architektury a podílového hrazení nákladů studenty.

Výuka v plenéru - studijní cesty Katedra architektury - Egypt Deskriptiva perspektiva - Itálie 92 -96 Aplikovaná geodezie – tematické výjezdy Výuka v plenérut Geodetický kurz - Sokolov Památková péče 19.3.2013 Památková péče 22. - 23.3.2013 Exkurze atelieru textilní tvorby podzim 2013 Exkurze Perspektiva 2014 Itálie 2014 Aplikovaná geodezie 2014
Exkurze pedagogů a zaměstnanců
Katedra architektury - Egypt Deskriptiva perspektiva - Itálie 92 -96 Aplikovaná geodezie – tematické výjezdy Památková Péče 2010 Geodetický kurz - Sokolov Památková péče 19.3.2013 Památková péče 22. - 23.3.2013 Exkurze atelieru textilní tvorby podzim 2013 Exkurze Perspektiva 2014 Itálie 2014 Aplikovaná geodezie 2014
Exkurze pedagogů a zaměstnanců


Výuka v plenéru - studijní cesty | Katedra architektury - Egypt | Deskriptiva perspektiva - Itálie 92 -96 | Aplikovaná geodezie – tematické výjezdyy | Památková Péče 2010 | Geodetický kurz - Sokolov | Památková péče 19.3.2013 | Památková péče 22. - 23.3.2013 | Exkurze atelieru textilní tvorby podzim 2013 | Exkurze Perspektiva 2014 | Itálie 2014 | Aplikovaná geodezie 2014 | Exkurze pedagogů a zaměstnanců

Bohumil Chalupníček | Rozcestník/ Menu | Kontakt / Contact | Mapa stránek / Site Map | Designed by M.Soukupová

Artglyptika.cz - Eva Víšková Mrákotová | Kurzy dřevořezby - Běla Jeřábková | Jan Hísek | Vít Soukup