menu | úvod | kontakt

Docent akademický architekt Bohumil Chalupníček

Výuka v plenéru - studijní cesty | Katedra architektury - Egypt | Deskriptiva perspektiva - Itálie | Aplikovaná geodezie – tematické výjezdyy | Památková Péče 2010 | Geodetický kurz - Sokolov | Památková péče 19.3.2013 | Památková péče 22. - 23.3.2013 | Exkurze atelieru textilní tvorby podzim 2013 | Exkurze Perspektiva 2014 | Itálie 2014 | Aplikovaná geodezie 2014 | Exkurze pedagogů a zaměstnanců

Aplikovaná geodezie - Sokolov
Výuka v plenéru - studijní cesty

Aplikovaná geodezie - Sokolov

V rámci výuky Aplikovaná geodezie byl realizován výjezd po lokalitách, které Středisko pro kresebnou a fotografickou dokumentaci historických památek zpracovalo v geodetickém zaměření pro účely archivace, stavebních a stavebně historických průzkumů a v neposlední řadě i pro rekonstrukční postupy záchrany z havarijního stavu.

Hlavním objektem tohoto zájmu byl zámek a areál zámeckého parku ve Valči u Podbořan, spolu s ním pak návštěva řady architektonických objektů a urbánních souborů v regionu Sokolovska, Karlových Varů a dále – oběma směry - podél řeky Ohře.

Výjezd byl realizován ve spolupráci s muzeem v Sokolově, konkrétně jeho ředitelem Ing Rundem, s jehož výkladem byly zmapovány realizace architekta Welse, dalších výrazných tvůrců, působících v regionu a v neposlední řadě i obrovská měřítka proměny krajiny vlivem povrchové těžby včetně její probíhající zpětné rekultivace. Pro všechny účastníky exkurze bylo zároveň velmi zajímavé sledovat vyrovnání se s brutálními urbanistickými zásahy do historického centra Sokolova v dnešních podmínkách. Tato exkurze, sledující velmi rozporuplné hodnoty, byla všemi účastníky hodnocena jako velmi zajímavá a pro budoucí řešení krajinných, urbanistických i architektonických úkolů rekonstrukčních či nových realizačních počinů přínosná, přesahující rámec výuky aplikované geodezie.

 Výuka na VŠUP Výuka na VŠUP Výuka na VŠUP Výuka na VŠUP Výuka na VŠUP Výuka na VŠUP Výuka na VŠUP Výuka na VŠUP Výuka na VŠUP Výuka na VŠUP Výuka na VŠUP Výuka na VŠUP Výuka na VŠUP Výuka na VŠUP Výuka na VŠUP Výuka na VŠUP Výuka na VŠUP Výuka na VŠUP Výuka na VŠUP Výuka na VŠUP Výuka na VŠUP Výuka na VŠUP Výuka na VŠUP Výuka na VŠUP Výuka na VŠUP Výuka na VŠUP Výuka na VŠUP

Výuka v plenéru - studijní cesty | Katedra architektury - Egypt | Deskriptiva perspektiva - Itálie | Aplikovaná geodezie – tematické výjezdyy | Památková Péče 2010 | Geodetický kurz - Sokolov | Památková péče 19.3.2013 | Památková péče 22. - 23.3.2013 | Exkurze atelieru textilní tvorby podzim 2013 | Exkurze Perspektiva 2014 | Itálie 2014 | Aplikovaná geodezie 2014 | Exkurze pedagogů a zaměstnanců

Bohumil Chalupníček | Rozcestník/ Menu | Kontakt / Contact | Mapa stránek / Site Map | Designed by M.Soukupová

Artglyptika.cz - Eva Víšková Mrákotová | Kurzy dřevořezby - Běla Jeřábková | Jan Hísek | Vít Soukup