menu | úvod | kontakt

Docent akademický architekt Bohumil Chalupníček

Výuka v plenéru - studijní cesty | Katedra architektury - Egypt | Deskriptiva perspektiva - Itálie 92 -96 | Aplikovaná geodezie – tematické výjezdy | Památková Péče 2010 | Geodetický kurz - Sokolov | Památková péče 19.3.2013 | Památková péče 22. - 23.3.2013 | Exkurze atelieru textilní tvorby podzim 2013 | Exkurze Perspektiva 2014| Itálie 2014 | Aplikovaná geodezie 2014 | Exkurze pedagogů a zaměstnanců

Památková péče 22. - 23.3.2013
Výuka v plenéru - studijní cesty

Památková péče 013


Dvoudenní výjezd

- motivovaný prohlídkou realizovaných stavebních úprav zámku v Náměšti nad Oslavou pro potřeby exteritoriálního sídla prezidenta Edvarda Beneše po roce 1945 – součásti nedokončeného rozsáhlého konceptu


přednáška Mgr. Marka Buše, kastelána zámku v Náměšti nad Oslavou


- motivovaný prohlídkou Podzámecké a Květné zahrady s postupující rekonstrukcí s nově vloženými prvky a prohlídkou areálu Psychiatrické léčebny v Kroměříži


přednáška Ing. Klára Hodaňová, NPÚ Kroměříž


- prohlídkou realizovaných úprav pro potřeby Arcidiecezního muzea, seznámením s projektem Evropského centra kultury na Denisově třídě a prohlídkou Muzea umění včetně repasovaných městských prostor s nově vloženými prvky v Olomouci


Přednáška Prof. PhDr. Pavla Zatloukala přímo v objektech a prostorech.


V prezentaci jsou uvedena jen základní data k jednotlivým lokalitám, podrobná info jsou k dispozici pod titulem Památková péče 013 2 v prezenční výpůjční službě knihovny Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze – www.vsup.cz


Kontinuální výklad během cesty BCH




Tasov


Obec na řece Oslavě, navazuje skalnaté údolí řeky a řada bludných balvanů kolem osídlení. Kostel sv. Petra a Pavla gotický, přestavěn barokně, doplněn lodí s pruskou klenbou a věží – původně tři kostely, na hřbitově náhrobky Františka Bílka, nedaleko zřícenina hradu Dub a tvrze Hrádek.


Náměšť nad Oslavou


První zmínka o osídlení z 1234 – původní hrad. 1563 staví Jan ze Žerotína na místě původního hradu rozsáhlý renesanční zámek, po Bílé Hoře jdou jeho dědicové do exilu a zámek prodávají Albrechtu z Valdštejna, pak jan Křtitel z Verdenberka a dále, až do roku 1945 rod Haugwitzů. Po tomto datu začínají úpravy pro letní sídlo prezidenta, které byly projektovány přímo prezidentskou kanceláří, byly vypisovány soutěže na výtvarná díla, která však s ohledem na další dějinný vývoj nebyla realizována a ani stavební úpravy včetně proměny interierů nebyly ve svém celkovém konceptu dokončeny. NPÚ a Galerie 12 pořádala již po šesté bienále SETKÁNÍ – mezinárodní přehlídku sochařské tvorby předních umělců, instalovanou v zámecké zahradě, na nádvoří a v prostorách zámku.


Náměšť nad Oslavou Náměšť nad Oslavou Náměšť nad Oslavou Náměšť nad Oslavou Náměšť nad Oslavou Náměšť nad Oslavou Náměšť nad Oslavou Náměšť nad Oslavou Náměšť nad Oslavou Náměšť nad Oslavou

Slavkov


Na místě napoleonské bitvy tří císařů vybudována stavba v secesním slohu, zpodobňující staroslovanskou mohylu z lomového kamene s kaplí a alegoriemi postav válčících národů a Moravy - dílo architekta Josefa Fanty.


Kroměříž


První zmínky 1110, zobrazeno na arabských mapách pod názvem Agra. Od začátku středověkých dějin je město úzce spojeno s vrcholným církevním životem. Arcibiskupský zámek patří k nejvýraznějším památkám Moravy, sloužil po přestavbě středověkého hradu jako reprezentativní sídlo biskupů a arcibiskupů, se soustředěním rozsáhlých uměleckých sbírek.


Kroměříž Kroměříž Kroměříž Kroměříž Kroměříž

Nejméně přestavěnou částí je přízemí, obrácené do podzámecké zahrady, těžce poškozené při povodních v devadesátých letech. Sala terrena je tvořena sály a umělými grottami s krápníky, mušlemi a vodními hříčkami a přírodními útvary, sochařskou výzdobou a freskami na stropech – účast architekta Pietra Tencally. Prostory byly určeny pro hudební a divadelní produkce v kontextu se skutečnou přírodou zahrady.


Kroměříž Kroměříž Kroměříž Kroměříž

Do podzámecké zahrady byla realizována dispozice servisních provozů zahradnictví – právě dokončená realizace.


Kroměříž

Květná zahrada – Libosad – nejvýznamnější zahradní realizace, uznávaná v celosvětovém měřítku – projekt Pietra Tencally 1665 – 75, přechodný stupeň mezi renesančními italskými zahradami a počínajícím francouzským pojetím umělého přírodního prostoru. Dochovány zelené stěny spolu s cca 250 m dlouhou kolonádou, za níž byl objemný vodní rezervoár mimo prostor zahrady, zásobující vodou všechny kašny. Dále dva historické skleníky s novou dostavbou a centrální pavilon s prvky grotty. Pozdější úpravy Antona Archeho z 19. Století a Pavla Janáka společně se Zdeňkem Kovářem – průmyslové motivy na sochařské výzdobě kašny – kliková hřídel – realizováno po válce, kdy bylo poškozeno detonací letecké bomby. Předmětem návštěvy byla především obnova Králičího kopce a bažantnice za prostorem štěpnice – aktuální projekt v souvislosti se zápisem do UNESCO.


Kroměříž Kroměříž Kroměříž Kroměříž Kroměříž Kroměříž Kroměříž Kroměříž Kroměříž Kroměříž Kroměříž Kroměříž Kroměříž Kroměříž

Roku 1909 byl předán do užívání dokončený Zemský léčebný ústav císaře Františka Josefa I v Kroměříži. Jeho prvním primářem byl ředitel MUDr. Vincenc Návrat, který se tak stal představitelem jednoho z největších psychiatrických ústavů v tehdejším mocnářství. Autor projektu, architekt Hubert Gessner – jeden z „moravských vídeňáků“ jej řešil jako prototyp ideálního města, vytvořeného centrálním sídlem, akropolí – Cyrilometodějským chrámem a urbanismem pavilonů, provozních budov a výkropní kaplí se zvláštním, od veřejnosti separovaným výstupem mrtvých z areálu. Kvality pojetí konceptu urbanismu, architektury budov i jejich integrovaného detailu na vnějším plášti i v interierech jsou doposud ne zcela doceněnou hodnotou. Probíhající rekonstrukce se v barevnosti vrací k původnímu stavu šedých tonů s barevnými akcenty, jak ukazují prezentované snímky.


Kroměříž Kroměříž Kroměříž Kroměříž Kroměříž Kroměříž Kroměříž Kroměříž Kroměříž Kroměříž Kroměříž Kroměříž Kroměříž Kroměříž Kroměříž Kroměříž Kroměříž Kroměříž Kroměříž Kroměříž Kroměříž

Olomouc


Vždy patřila mezi nejvýznamnější královská města v zemích české koruny díky své poloze, univerzitě, duchovním, kulturním a řemeslným tradicím. Bývala přirozeným centrem Moravy, které lákalo tvůrce všech kulturních oblastí.

Olomoucký hrad s katedrálou sv. Václava a románským palácem a dalšími pozdějšími budovami je sídlem Arcidiecezního muzea, jehož současná podoba je dílem projektu studia HŠH.


Olomouc Olomouc Olomouc Olomouc Olomouc Olomouc

Projekt se týkal i zázemí rozsáhlého muzeálního provozu, tj. celé kapacitě kancelářských a dalších doprovodných prostor.


Olomouc Olomouc Olomouc Olomouc Olomouc Olomouc Olomouc Olomouc Olomouc Olomouc Olomouc Olomouc Olomouc Olomouc Olomouc Olomouc Olomouc Olomouc Olomouc Olomouc

Vedle funkce ředitele Muzea umění Olomouc byl garantem úprav městských prostor Prof. Zatloukal, který komentoval prohlídku realizací i prozatím odložených projektů.



Střílky

Barokní hřbitov, vybudovaný na umělé terase v intravilánu obce na úpatí Chřibů, s bohatou sochařskou výzdobou a výrazným architektonickým řešením, pouze připomínajícím santiniovské pojetí baroka.



Výuka v plenéru - studijní cesty | Katedra architektury - Egypt | Deskriptiva perspektiva - Itálie 92 -96 | Aplikovaná geodezie – tematické výjezdy | Památková Péče 2010 | Geodetický kurz - Sokolov | Památková péče 19.3.2013 | Památková péče 22. - 23.3.2013 | Exkurze atelieru textilní tvorby podzim 2013 | Exkurze Perspektiva 2014| Itálie 2014 | Aplikovaná geodezie 2014 | Exkurze pedagogů a zaměstnanců

Bohumil Chalupníček | Rozcestník/ Menu | Kontakt / Contact | Mapa stránek / Site Map | Designed by M.Soukupová

Artglyptika.cz - Eva Víšková Mrákotová | Kurzy dřevořezby - Běla Jeřábková | Jan Hísek | Vít Soukup